Hírek

2015-05-20

Vigyázz, kész, közlekedj! – Rajzpályázat

Vigyázz! Kész! Közlekedj! cím­mel a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014/​15-​ös tanév II. tavaszi félévében rajz– és meseíró pályáza­tot hirdet a hazánk általános iskoláiban tan­uló 1 – 4. osztá­lyos diákok számára. A pályaműveket maguk a pályázó diákok (szüleik segít­ségével) vagy tanáraik küld­hetik be vagy töl­thetik fel a www​.meser​a​jz​palyazat​.hu […]
2015-05-20

KÖZLEMÉNY

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség. Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
2015-05-18

Felhívás!

Felhívom a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó tisztelt adózók figyelmét arra, hogy a 2014. adóévről a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje, 2015. május 31. napja hétvégi pihenőnapra esik, ezért a bevallási valamint – adókülönbözet esetén – fizetési kötelezettségüknek pótlékmentesen […]
2015-05-12

Állás pályázat

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal  Önkormányzati Irodaközterület-felügyelő munkakör betöltésére.
2015-05-07

FELHÍVÁS

Felhívom a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó tisztelt adóalanyok [a továbbiakban: adózók] figyelmét arra, hogy a 2014. adóévről a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje 2015. május 31. Azon adózók, akik illetve amelyek a 2014. évi adóelőlegükhöz képest – az adóbevallásuk adatai […]
2015-04-13

Óvodai beíratás

Tisztelt Szülők! Az óvodai beíratás 2015. április 22-én és 23-én (szerda, csütörtök) 7-17 óráig lesz. Helye: Pipacs Óvoda Kis körúti épülete
2015-04-09

Köszönő levél

A mi Március 15-énk! „Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha!”
2015-04-07

Figyelemfelhívás mezőgazdasági termelők részére!

2015. április hónapban megnyílt a lehetőség a mezőgazdasági területalapú támogatások (SAPS) igénylésére. A támogatások igénylésének rendszerében jelentős változások történtek, ezért senki se halassza az utolsó pillanatra a kérelme beadását! (május 15-ig lehet szankciómentesen beadni a kérelmeket) Előzetes időpont-egyeztetést követően Sándorfalván […]
2015-04-02

Talált tárgyak

Tisztelt Sándorfalvi Lakosok! Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője ezúton közhírré teszi a talált tárgyak jegyzékét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig a közleményt, és amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy kérjük, hogy ügyfélfogadási időben mihamarabb, a jelzett őrzési határidőn belül személyesen jelentkezzenek […]
2015-03-31

FELHÍVÁS

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeletet alkotott Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről.