Talált tárgyak

9/2015. (III. 27.) Ör. rendelete
2015-04-02
Figyelemfelhívás mezőgazdasági termelők részére!
2015-04-07

Tisztelt Sándorfalvi Lakosok!

Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője ezúton közhírré teszi a talált tárgyak jegyzékét.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák végig a közleményt, és amennyiben ráismernek az elvesztett tárgyukra, úgy kérjük, hogy ügyfélfogadási időben mihamarabb, a jelzett őrzési határidőn belül személyesen jelentkezzenek a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.), az elvesztett tárgyaik átvételére.

Felhívjuk az átvételre jogosult (tulajdonos, bérlő, használó) figyelmét arra, hogy a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (például okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.

Dr. Másody Zsolt

Közigazgatási és Hatósági Iroda

* * *

Tárgy megnevezése:

Egy pár arany gyermekfülbevaló

Találás helye, időpontja:

2022. június 2., Sándorfalva, Sövényházi úti buszmegállóban

Őrzés helye:

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal [6762 – Sándorfalva, Szabadság tér 1.].

Őrzési határidő:

2022. szeptember 03.