Letölthető nyomtatványok

Dokumentumok letöltése

A letölthető dokumentumokat a saját adataikkal értelemszerűen kitölthetik, azonban az űrlapokat átszerkeszteni, megváltoztatni tilos, azokat csak eredeti formájukban fogadjuk el!

ÁNYK-s nyomtatványok

Civil szervezetek pályázati lehetőségei – 2017

A Műszaki Iroda dokumentumai

A Közigazgatási és Hatósági Iroda valamint az Igazgatási Iroda dokumentumai

Kérelem a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt

Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Kérelem engedélyköteles ipari tevékenységről

Bejelentés köteles ipari tevékenység bejelentése

Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról

Kérelem birtokvédelem iránt

210/2009. Korm. rendelet 3. és 6. melléklete

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – pótlap; érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – érvényes 2020. januártól

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről

Tájékoztató és követelmények a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Felügyeleti szervek

Kérelem üzlet működési engedélye iránt – érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről – 2009. október 01. előtt

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről – 2009. október 01. után

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – 2009. október 1. előtt

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – érvényes 2018. április 4-étől

Közterület használati engedély iránti kérelem

Fakivágás iránti kérelem

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet alapján:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez

Költségmentesség iránti kérelem

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű adatok kezelése

Közterület használat meghosszabbítás-kérelem

Méhtartás – bejelentő lap

Nyilatkozat 60 literes űrmértékű edény igénybevételéhez

Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013 (VI.30.) Korm. rendelet alapján:

Útdíj mentességi kérelem

Adócsoport dokumentumai

Tisztelt Sándorfalvi Polgár, Tisztelt Adózó!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat működtessék.

Betűméret