Letölthető nyomtatványok

Dokumentumok letöltése

A letölthető dokumentumokat a saját adataikkal értelemszerűen kitölthetik, azonban az űrlapokat átszerkeszteni, megváltoztatni tilos, azokat csak eredeti formájukban fogadjuk el!

ÁNYK-s nyomtatványok

Civil szervezetek pályázati lehetőségei – 2017

A Műszaki Iroda dokumentumai

A Közigazgatási és Hatósági Iroda valamint az Igazgatási Iroda dokumentumai

Kérelem a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt

Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Kérelem engedélyköteles ipari tevékenységről

Szerkeszthető verzió: Kérelem engedélyköteles ipari tevékenységről

Bejelentés köteles ipari tevékenység bejelentése

Szerkeszthető verzió: Bejelentés köteles ipari tevékenység bejelentése

Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról

Kérelem birtokvédelem iránt

Szerkeszthető verzió: Kérelem birtokvédelem iránt

Tájékoztató: 210/2009. Korm. rendelet 3. és 6. melléklete

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – pótlap; érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – érvényes 2020. januártól

Szerkeszthető verzió: Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – érvényes 2020. januártól

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről

Tájékoztató és követelmények a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Felügyeleti szervek

Kérelem üzlet működési engedélye iránt – érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről – 2009. október 01. előtt

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről – 2009. október 01. után

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – 2009. október 1. előtt

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – érvényes 2018. április 4-étől

Közterület használati engedély iránti kérelem

Fakivágás iránti kérelem

Nyilatkozat kereskedelmi tevékenység szüneteléséről és üzlet ideiglenes bezárásáról veszélyhelyzet idején

Bejelentés kereskedelmi tevékenység szünetelés és üzlet ideiglenes zárva tartás megszüntetéséről

Ellenőrzött bejelentés tájékoztató

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet alapján:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez

Költségmentesség iránti kérelem

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű adatok kezelése

Közterület használat meghosszabbítás-kérelem

Méhtartás – bejelentő lap

Nyilatkozat 60 literes űrmértékű edény igénybevételéhez

Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013 (VI.30.) Korm. rendelet alapján:

Útdíj mentességi kérelem 

Ebösszeírás

Szerkeszthető verzió: Ebösszeírás

Adócsoport dokumentumai

Tisztelt Sándorfalvi Polgár, Tisztelt Adózó!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat működtessék.

Kitöltési útmutató építményadó bevallásához – 2018.

Vállalkozási célú építményadó-bevallás – 2018., főlap

Vállalkozási célú építményadó-bevallás – 2018., betétlap

Vállalkozási célú építményadó-bevallás – 2018., megállapodás

Tájékoztató levél 2016.

Magánszemélyek kommunális adója – vállalkozási célú építményadó megállapodás 2016.

Szerkeszthető verzió: Magánszemélyek kommunális adója – vállalkozási célú építményadó megállapodás 2016.

Telekadó-bevallás – kitöltési útmutató 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Telekadó-bevallás – kitöltési útmutató 2013–2015.

Telekadó-bevallás – főlap 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Telekadó-bevallás – főlap 2013–2015.

Építményadó, telekadó megállapodás 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó, telekadó megállapodás 2013–2015.

Építményadó kedvezmény kérelem 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó kedvezmény kérelem 2013–2015.

Építményadó-bevallás – kitöltési útmutató 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó-bevallás – kitöltési útmutató 2013–2015.

Építményadó-bevallás – főlap 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó-bevallás – főlap 2013–2015.

Építményadó-bevallás – „A” betétlap 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó-bevallás – „A” betétlap 2013–2015.

Építményadó-bevallás – „B” betétlap 2013–2015.

Szerkeszthető verzió: Építményadó-bevallás – „B” betétlap 2013–2015.

Betűméret