Letölthető nyomtatványok

Dokumentumok letöltése

A letölthető dokumentumokat a saját adataikkal értelemszerűen kitölthetik, azonban az űrlapokat átszerkeszteni, megváltoztatni tilos, azokat csak eredeti formájukban fogadjuk el!

ÁNYK-s nyomtatványok

Civil szervezetek pályázati lehetőségei – 2017

A Műszaki Iroda dokumentumai

A Közigazgatási és Hatósági Iroda valamint az Igazgatási Iroda dokumentumai

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet alapján:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez

Költségmentesség iránti kérelem

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű adatok kezelése

Közterület használat meghosszabbítás-kérelem

Méhtartás – bejelentő lap

Nyilatkozat 60 literes űrmértékű edény igénybevételéhez

Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013 (VI.30.) Korm. rendelet alapján:

Útdíj mentességi kérelem

Adócsoport dokumentumai

Tisztelt Sándorfalvi Polgár, Tisztelt Adózó!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat működtessék.

Betűméret