Letölthető nyomtatványok

Dokumentumok letöltése

A letölthető dokumentumokat a saját adataikkal értelemszerűen kitölthetik, azonban az űrlapokat átszerkeszteni, megváltoztatni tilos, azokat csak eredeti formájukban fogadjuk el!

ÁNYK-s nyomtatványok

A nyomtatványokat tömörítve, zip fájlban találja meg honlapunkon. Letöltés után csomagolja ki azokat!

Civil szervezetek pályázati lehetőségei – 2017

Igazgatási és Hatósági Csoport dokumentumai

Kérelmek, tájékoztatók
Tájékoztató engedély nélkül létesített fúrt ásott kutak engedélyezési eljárásáról

Kút üzemeltetési fennmaradási kérelem

Kérelem a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt

Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Kérelem engedélyköteles ipari tevékenységről

Bejelentés köteles ipari tevékenység bejelentése

Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról

Kérelem birtokvédelem iránt

Tájékoztató: 210/2009. Korm. rendelet 3. és 6. melléklete

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – pótlap; érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatváltozásról – érvényes 2021. január 01-től

Tájékoztató: 210/2009. Korm. rendelet 4. melléklete

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről

Tájékoztató és követelmények a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Nyomtatvány szálláshelyek vendégforgalmi adatairól

Felügyeleti szervek

Kérelem üzlet működési engedélye iránt – érvényes 2018. április 4-étől

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről - 2009. október 01. előtt

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység illetve működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről - 2009. október 01. után

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – 2009. október 1. előtt

Bejelentés működési engedélyben történt adatváltozásról – érvényes 2018. április 4-étől

Közterület használati engedély iránti kérelem

Fakivágás iránti kérelem

Nyilatkozat kereskedelmi tevékenység szüneteléséről és üzlet ideiglenes bezárásáról veszélyhelyzet idején

Bejelentés kereskedelmi tevékenység szünetelés és üzlet ideiglenes zárva tartás megszüntetéséről

Nyilatkozat tulajdonostársi hozzájárulásról 2018. 01. 01. után

Egyéb

Kérelem útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletfizetésre

Ellenőrzött bejelentés tájékoztató

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához a 326/2011. (XII.28.) Korm. Rendelet alapján:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez

Költségmentesség iránti kérelem

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű adatok kezelése

Közterület használat meghosszabbítás-kérelem

Méhtartás - bejelentő lap

Méhtartás - kijelentő lap

Méhtartás - vándoroltatás lap

Nyilatkozat 60 literes űrmértékű edény igénybevételéhez

Hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013 (VI.30.) Korm. rendelet alapján:

Útdíj mentességi kérelem 

Ebösszeírás

Adó Csoport dokumentumai

Tisztelt Sándorfalvi Polgár, Tisztelt Adózó!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat működtessék.