Állások

Sándorfalva Város Önkormányzatának aktuális álláshirdetései

Önéletrajz minta

Pályázati felhívás műszaki és beruházási ügyintézői munkakör betöltésére

A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet beruházási ügyintézői munkakör betöltésére, teljes munkaidős, határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony keretében.

A feladatok a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe (Sándorfalva város és Dóc község) vonatkozásában kerülnek ellátásra.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

– önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása, műszaki állapot felmérések, előkészíti, megrendeli és koordinálja a szükséges javításokat, karbantartásokat;

– műszaki, beruházási, vagyongazdálkodási szakmai területhez tartozó feladatok ellátása;

– az önkormányzati fejlesztési és karbantartási jellegű beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, elszámolása körébe tartozó feladatok ellátása;

– rendezési tervek döntésre történő előkészítése;

– egyeztetések lebonyolítása;

– műszaki adminisztrációs folyamatok kezelése;

– projektekben való szakmai közreműködés, projektek nyomon követése.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek: 

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középfokú vagy felsőfokú építési szakirányú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontjában meghatározott végzettség és szakképesítés, word és excel progarmok felhasználói szintű ismerete. Előnyt jelent legalább 3 éves szakmai tapasztalat és B kategóriás jogosítvány.

1. melléklet a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány
  • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a https://sandorfalva.hu/onkormanyzat/allasok/ weboldal elérhetőségen lévő, meghatározott tartalommal
  • iskolai végzettséget, szakirányú képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig történő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát teljes körűen megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 29. napján 12:00 óráig postai úton vagy személyesen a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Csoportján történő leadással (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.), vagy hivatali kapun keresztül: sfalvadoc (rövid hivatali név), 301086180 (KRID szám).

Szükség esetén személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A munkakör megegyezés szerinti időponttól tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ kérhető hivatali munkaidőben

munkaügyi kérdésekben Papp Ibolyától a 62/572-977-es telefonszámon,

szakmai kérdésekben Dr. Török Éva jegyző asszonytól a 62/572-959-es telefonszámon.

A pályázatokat a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ weboldalon 2023. szeptember 15. napján megjelenő részletes pályázati kiírás alapján kell benyújtani!!!