Állások

Sándorfalva Város Önkormányzatának aktuális álláshirdetései

Önéletrajz minta

Pályázati Felhívás

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi –és Szociális Intézmény

Házi segítségnyújtásban

1 fő gondozó munkakör betöltésére munkavállalót keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Sándorfalva, Dózsa György utca 33

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gondozottainknak fizikai ellátása, pszichés gondozása saját lakó környezetükben. Életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ápolási feladatok (mosdatás, fürdetés, öltöztetés) elvégzése. Háztartási munkák elvégzése. (közvetlen környezet tisztántartása, gyógyszerek kiváltása, bevásárlás, stb.)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek: Szociális gondozó OKJ-s képesítés, vagy hajlandóság a képesítés megszerzésére, ápolói végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák: Jó szervezőkészség, együttműködési készség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 03.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelecsényi Karolina intézményvezető nyújt, a 06/ 62 250-004-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a).

Elektronikus úton az  eeszi@sandorfalva.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető által kijelölt bizottság elbírálása alapján. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 5 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.