2020-2024

Pályázatok a 2020 - 2024-es ciklusban

Beadtuk a pályázatot

Megnyertük a pályázatot

Aláírták a szerződéseket

Véleményeket várunk a klímastratégiáról

A képviselő-testület elfogadta a klímastratégia tervet

Előadások a klímastratégiáról

Összefoglaló sajtóanyag

 • Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat
 • Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása Sándorfalván, Szatymazon és Dócon
 • Projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00030
 • Támogatás összege: 12 799 999 forint
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.01.

Projekt tartalmának szakmai bemutatása:

Sándorfalva Város Önkormányzata, Dóc Községi Önkormányzat és Szatymaz Község Önkormányzata közösen konzorciumként kíván pályázatot benyújtani jelen pályáza. A Konzorcium Tagjai maguk közül Sándorfalva Város Önkormányzatát választják a konzorcium vezetőjének. A konzorciumi megállapodás-tervezeteket a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A pályázatban a CSEMETE Egyesület együttműködő partnerként vesz részt. A pályázatból közös klímastratégia és települési akcióprogramok valósulnak meg a három településen. A pályázatból az alábbi kötelező tevékenységek valósulnak meg:

 • a) helyi klímastratégia kidolgozása a helyi önkormányzatok részére.
 • b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása lakossági műhelymunkák 4 szakmai témakörben, ismeretátadás és gyakorlati tevékenységek, lakossági innovációs felhívás. “A CSEMETE által korábban lefolytatott, Zöld Családok Programsorozat tapasztalatainak felhasználásával több generációt egyszerre megszólító, családi jellegű részvételt megvalósító foglalkozássorozat, 4 alkalommal.

 • c) települési figyelemfelhívó akciók lebonyolítása „helyünk a nap alatt” kampány, helyszíni installációk és bemutatók, 4 alkalom A kampány részeként egy 6 elemből álló bemutatóanyag-sorozat készül el, 3 témakör a klímaváltozás kialakulásában szerepet játszó tényezők csökkentését (fogyasztói szokások, energiahatékonyság, építési szabályok), 3 témakör az adaptáció részfeladatait (vízgazdálkodás, építészeti megoldások, adaptáció a mezőgazdaságban) mutatja be.

 • d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára “workshopok szervezése és lebonyolítása a helyi szakemberek számára 4 csoportban, összesen 4 alkalom:

 • e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása “verseny általános iskolás korosztály számára

A pályázatból az alábbi választható tevékenységek valósulnak meg:

 • a) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása oktatási intézmények közreműködésével megvalósuló tematikus műhelymunkák és foglalkozások, 16 alkalom Az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozások és szakkörök. Gyakorlatorientált, részben az oktatási intézményekben, részben külső szakmai helyszíneken megvalósuló programok, a tárgyidőszak alatt összesen 16 alkalommal, egyenként 45 illetve 2×45 perces időtartamban.

 • b) települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása online kampány, 4 db sajtóközlemény és 2 db sajtótájékoztató megszervezése és megtartása, programok meghirdetése A projekthez kapcsolódóan az online felületek és a közösségi oldalak aktív bevonásával kezdünk kampányba; ezzel párhuzamosan a hagyományos médián keresztül is megjelenítve az üzeneteket és a programlehetőségeket.

 • c) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése know-how típusú információs anyagok készítése és kiadása, 6 témakörben, 2-2ezer pld A kézzel fogható, papír alapú információs anyagok kiadását indokolja, hogy a térség lakosságának jelentős szegmense még mindig meglehetősen távol áll a modern médiafelületektől és az online módszerektől. Az információs anyagok 6, a mindennapi életvitel megváltoztatásához szükséges témakört ölelnek fel, s szerepük elsődlegesen a szemléletformálás, és az alapinformációkhoz való hozzáférés segítése.

 • d) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

 • e) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és a szervezett eseményekkel való folyamatok feltöltése, frissítése interaktív felület létrehozása, öröm és bánat térkép kidolgozása, online vetélkedő anyagainak kezelése, programnaptár létrehozása és kezelése 24 hónap + fenntartási időszak A projekt számára létrehozott külön felület több funkciós.

 • f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára “Mozduljunk együtt – tematikus interaktív élőszereplős társasjáték kidolgozása, megvalósítása és szerepeltetése 2 témában, 2 rendezvényen

 • g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása információs sátor és műhely kialakítása, mobil demonstrációs anyagok kidolgozása, műhelymunkák eszközparkjának beszerzése A külső helyszíneken történő interaktív foglalkozások hátterének biztosítására egy mobil műhely kerül kialakításra.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, VP6-19.2.1.-21-3-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi civil szolgáltatások fejlesztése Sándorfalván, 3037267527

d) a szerződött támogatás összege: 5 408 248 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projektből a Budai Sándor Művelődési Ház felújítási, korszerűsítési munkálatait végezzük el, valamint a projektben eszközbeszerzést is tervezünk. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A Budai Sándor Művelődési Házban tervezett, nem építési engedély köteles főbb építési tevékenységek:

 • tisztasági festés, szükség esetén a vakolathibák javítása,
 • rendezvényterem belső álmennyezetének bontása, és annak újbóli kialakítása,
 • rendezvényteremben mennyezeti és oldalfali világítótestek cseréje,
 • rendezvényterem színpadi lépcsőjének burkolatcseréje,
 • rendezvényterem színpadi lépcsőjén lépcsőkorlát kialakítása,
 • rendezvényterem belső falburkolatának felújítása.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, VP6-19.2.1.-21-3-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Budai Sándor Művelődési Ház korszerűsítése, 3368641238

d) a szerződött támogatás összege: 11 000 000 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A Budai Sándor Művelődési Ház az elmúlt időszakban számos pályázati forrás igénybevételének köszönhetően fejlődhetett. Jelen projekt keretein belül az épületen még el nem végzett, hiánypótló munkálatok elvégzését kívánjuk megvalósítani, melyek nem építési engedélyköteles tevékenységek.

A nem építési engedélyköteles tevékenységek az alábbi munkálatokat tartalmazzák:

 • az épület külső homlokzatának hőszigetelése 5 cm vastagságú EPS rendszerrel
 • az épület külső homlokzatának lábazat szigetelése 3 cm vastagságú XPS lapokkal
 • az épület külső homlokzatának festése
 • az épület előtti járda burkolatának cseréje
 • belső elektromos hálózat felújítása, újra vezetékelése, új kapcsolók és aljzatok elhelyezése, új lámpatestek felszerelése
 • meglévő informatikai rendszer bővítése, felújítása
 • RACK szekrény telepítése, új aljzatok elhelyezése
 • meglévő riasztó rendszer bővítése. felújítása
 • mozgásérzékelők felszerelése

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

c) a projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése Sándorfalván, 3307212923

d) a szerződött támogatás összege: 228 768 206 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 95%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretein belül Sándorfalva három, önkormányzati tulajdonban lévő két külterületi utunkat látjuk el aszfalttal, egyet pedig felújítunk, ezzel elősegítve az ott élők életminőségének javítását, valamint Sándorfalva fő turisztikai célpontjának tekinthető Nádastó Szabadidőpark könnyebb megközelíthetőségét. A projekt keretein belül Sándorfalva 3 külterületi útjának felújítását, valamint teljesen új aszfalt kialakítását tervezzük megvalósítani.

Az érintett utak megnevezése és helyrajzi száma: Nádastó utca, helyrajzi szám: 3377/24, 0355 Tópart utca, helyrajzi szám: 0387 Harcsa utca, helyrajzi szám: 3227

A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások:

A külterületen élő lakosok ingatlanjainak megközelíthetősége javulni fog. A Nádastó Szabadidőpark, mint turisztikai attrakció megközelíthetősége jelentős mértékben javul. A fejlesztett utak műszaki adottságai javulnak: földutakból aszfaltozott utak lesznek, a Nádastó utca aszfalt minősége jelentősen javul.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése, VP6-7.2.1.1-20

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván, 3198236666

d) a szerződött támogatás összege: 23 559 329 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 85%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: Sándorfalva Városi Önkormányzat pályázat keretein belül a tulajdonában lévő Sándorfalvi piac eszközállományának kívánja fejleszteni.

A beruházásból, hűtőpultokat, fémfüggönyöket, térfigyelő kamera rendszert, napelemet, LED kijelző infopanelt, mobil elárusító asztalokat, szelektív hulladékgyűjtőket, padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, 1 db laptopot, kézfertőtlenítő állomásokat kívánunk beszerezni.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési rendezvények, képzések és táborok támogatása, VP6-19.2.1.-21-A4-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi értéktár bemutatása Sándorfalva Városi rendezvényein, 1924113759

d) a szerződött támogatás összege: 2 496 854 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretein belül Sándorfalva Városi Önkormányzat két hagyományosnak tekinthető rendezvényén a Sándorfalvi Disznótoroson, valamint a Városnapon helyi értéktárunk népszerűsítését céloztuk meg. A projekt lehetőséget nyújt arra, hogy az itt élő lakosokkal megismertessük Sándorfalva helyi értékeit. A pályázat keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy az itt élők megmutassák a marha és sertésfőzési tudásukat, amelyre versenyeket hirdetünk és csapatok jelentkezését várjuk. Célunk elsősorban, hogy a településen lakó fiatalok és a helyiek megismerjék a saját hagyományainkat és értékeinket, ezeket gondozzák, és lehetőség szerint bővítsék, továbbadják ismereteiket.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

Projekt címe: Nádastó Szabadidőpark II. ütemű fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00014

Szerződött támogatás összege: 149.500.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósításával azt a cél tűztük ki magunk elé, hogy a Nádastó Szabadidőpark további, II. ütemű fejlesztését végezzük el. A fejlesztés magába foglalja a területrendezést, partvédelem-rekultivációt, illetve ivóvízkút kiépítését.
A "Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése" című projektünkben meghatározott fejlesztési irányok adják jelen projekt alapját, az abban meghatározott fejlesztések kiegészítéseként határoztuk meg a további bővítési irányokat.
A jelenlegi fejlesztési célokat kitűző TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00014 kódszámú „Nádastó Szabadidőpark II. ütemű fejlesztése” című projektben az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

 • Ivókutak létrehozása és az ahhoz szükséges fúrt kút kialakítása
 • Wifi rendszer kiépítése a strand területén
 • Napelemes lámpák telepítése az idegenforgalmi látogatótér épület környezetében
 • Csónaktároló helyiség kialakítása
 • Partfal védelem és part rekonstrukció, valamint tereprendezés
 • Gyermek játszótér kialakítása
 • Szelfipont kialakítása
 • Napvitorla elhelyezése a gyermekpancsoló fölé
 • "Fújópont” létrehozása
 • Eszközbeszerzés, a szabadidőpark karbantartását elősegítő multifunkcionális gép beszerzésével

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 03. 20.

Pályázat benyújtása és támogatói döntés

Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

Fejlesztés tárgya, célja: A Sándorfalva Városi Önkormányzat a jelenleg kihasználatlanul álló „Mozi” épület és a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ átalakításával egy komplex szolgáltatásokat nyújtó Művelődési központ kialakítását tervezi megvalósítani.

Szerződött támogatás összege: bruttó 490.000.000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A helyi közművelődés intézményeit (5 db) és infrastruktúráját a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár fogja össze. Az intézményhez több különböző kulturális és szolgáltatási funkciót ellátó épület tartozik, ezek:

 • 1. Petőfi Emlékkönyvtár
 • 2. Széchényi Ifjúsági Közösségi Központ
 • 3. Pallavicini Kastély
 • 4. Budai Sándor Művelődési Ház
 • 5. Budai Sándor Emlékház és Tájház

A fejlesztési igény létrejötte több okra vezethető vissza. Településünk hosszútávú célja, hogy emberközpontú, családbarát és vonzó európai kisváros legyen. Korábbi fejlesztési időszakokban a település elérte a közszolgáltatások és alapinfrastruktúra tekintetében a kisvárosi szintet.

Megvalósuló tevékenységek:

 • Közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés
 • Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása
 • Nyilvánosság biztosítása: 150 millió Ft feletti ERFA forrásból megvalósuló projektet esetén alkalmazandó elemekkel
 • Akadálymentesítés: Előírásoknak, Felhívásnak megfelelő akadálymentesítés
 • Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítési szempontok érvényesítése: A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás várhatóan pozitív irányban javulni fog, a lehetőségekhez képest energetikai szempontból a legkorszerűbbet alkalmazzuk

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.

Sándorfalva Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a "nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" elnevezésű pályázati felhívására "Helyi értéktár bemutatása Sándorfalván" címmel, amely támogatásban részesült.

Pályázati azonosító: HUNG-2022/9336.

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és hungarikumról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei nemzeti értékek, külhoni magyarság nemzeti értékei, ágazati értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban.

A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.

2023-ben jelen pályázati forrásból egy, a településünket és annak értékeit bemutató kiadványt jelentetünk meg valamint egy rendezvény keretében bemutatjuk azt a nagyközönség részére is.

A pályázatunk célja, hogy olyan közérthető, színes, fotókkal illusztrált anyagot készítsünk, amely a településünk rendezvényein is kiállítható, bemutatható. Célunk, hogy az eddig összegyűjtött értékeket mások is megismerjék, megszeressék.

Az általunk megálmodott kiadvány megírására, szerkesztésére Dr. Széll Gábor történész tanár, helytörténész sándorfalvi lakost kértük meg, aki a 2019-es évben kiadott, Sándorfalva 140 éves évfordulójára készült Tények és élmények című könyv szerkesztője volt, valamint ellátta a szerkesztőbizottság vezetői feladatait is.

Az elkészült kiadvány ünnepélyes bemutatására 2023. április 28-án 18:00 órakor kezdődő rendezvény keretein belül sor a sándorfalvi Budai Sándor Művelődési Házban.

Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

Fejlesztés tárgya, célja: A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmünk 4 fő elemből tevődik össze, melyek hátterének bemutatása mentén kívánjuk az azokkal összefüggő célokat is meghatározni.

Szerződött támogatás összege: nettó 319.000.000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

1. Nádastó Szabadidőpark, Bivalyrezervátum bővítése

A jelenlegi pályázattal célunk a már korábban kialakított ökoturisztikai látványosság bővítése, valamint a szolgáltatások fejlesztése minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt. További célunk a fejlesztés által a helyszín szépségeinek bemutatása interaktív és játékos módon a fiatalság számára, valamint nyugodt időtöltés biztosítása az ide látogató idősebb korosztály számára egyaránt.

2. Pallavicini-kastély tetőterének felújítása

A kastély látogathatóságára egyre növekvő igények kielégítése a célunk az épület tetőterének felújításával. A felújítást követően, egy új kiállító tér nyílik meg a turisztikai látogatók számára, ahol a meglévő és kibővített hagyományőrző értéktárunkat kívánjuk bemutatni, modern, interaktív eszközök segítségével. Célunk, hogy az ezáltal minden korosztály számára tudjunk turisztikai látványosságot biztosítani.

3. Kerékpáros pihenő épület

A Szatymaz-Sándorfalva kerékpáros útvonal mentén a jelenlegi pályázat által, lehetőségünk lenne az aktív kerékpár turizmus számára egy minőségi pihenésre alkalma helyet biztosítani, a jelenleg Újszentes utca 4. szám alatt található, rossz állapotú épület felújításával. Az épületben elhelyeznénk nyilvános mosdót, vízvételi lehetőséget, pihenésre alkalmas kültéri bútorokat, kertet, valamint esőbeállót, kerékpártároló és beltéri fogadó-vendéglátóhelyet, szerelőállványt, e-bike töltési lehetőséget. Az épületet továbbá felhasználnánk a szolgáltatói hiányosságaink felszámolására is. Az épületet fel szeretnénk használni egyfajta információs pontként is, hogy a településre érkező turisták tájékozódjanak és innen tudjanak tovább haladni a település egyéb turisztikai attrakciói felé.

4. Marketing stratégia, arculatépítés:

A fejlesztési elem célja, hogy a létrehozott turisztikai építmények, beszerzett eszközök, megrendezendő turisztikai események az ide látogató népesség számára elérhetőek legyenek, a település attrakcióit tudjuk hirdetni szélesebb körben, akár országos szinten is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.03.03.

Szatymaz Községi Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzattal és a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumban a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00022 azonosítószámú „Külterületi kerékpárút-fejlesztés Szatymaz-Sándorfalva között” című projektre 525 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

Főkedvezményezett neve: Szatymaz Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Sándorfalva Városi Önkormányzat, Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00022

A szerződött támogatás összege: 525 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025. 12. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Szatymaz Községi Önkormányzat, Sándorfalva Városi Önkormányzat és Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett „Élhető települések” (TOP_PLUSZ-1.2.1-21) pályázati felhívásra kerékpárút fejlesztése céljából. A Konzorcium a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00022 azonosítószámú „Külterületi kerékpárút-fejlesztés Szatymaz-Sándorfalva között” című projektjére 525 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

A projekt célja és egyben tartalma a Szatymaz községet Sándorfalva várossal összekötő 4525. j. út mellett Sándorfalva Szeged utcáig új kerékpárút építése, valamint Sándorfalva belterületén a Szeged utcától a Sövényházi útig tartó meglévő kerékpárút felújítása.

A mintegy 2900 + 100 m hosszú tervezett, új kerékpárút a 4525. jelű összekötő út mentén kapcsolná össze a településeket. A tervezett kerékpárút Szatymaz keleti pontjánál, a 4525-ös j. országos mellékút 5 km + 40m szelvényénél kapcsolódna be a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00005 azonosítószámon, 2,3 km hosszú, 4525 j. út 6km + 27m szelvényszámtól az 5 sz. főút 157km + 76m tartó, Szatymaz külterületén megvalósult kerékpárúthoz. A másik a kapcsolódási pont a Sándorfalva belterületén felújítandó kerékpárút Sövényházi úti vége, mely a 4525 j úton a Vitéz utca 2km + 40 m szelvényétől a 4525 j út 0km + 0m szelvényszámig tart és bekapcsolódik a 4519 sz.út 43km + 323 m szelvénynél a SÁNDORFALVA – DÓC – ÓPUSZTASZER településeket összekötő TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003 számú pályázatból megvalósult kerékpárútba.

Jelen tervezett beruházás további célja, hogy a projekt eredményeként előnyben részesüljenek a környezetileg fenntartható közlekedési módok, és egyetlen fenntartható közlekedési mód se kerüljön a projekt által hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A fejlesztés egyik szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonságának növelése érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

További információ kérhető: pmhivatal@szatymaz.hu, vagy a +36 62/583-560 elérhetőségen.