2020-2024

Pályázatok a 2020 - 2024-es ciklusban

Beadtuk a pályázatot

Megnyertük a pályázatot

Aláírták a szerződéseket

Véleményeket várunk a klímastratégiáról

A képviselő-testület elfogadta a klímastratégia tervet

Összefoglaló sajtóanyag

 • Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat
 • Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása Sándorfalván, Szatymazon és Dócon
 • Projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00030
 • Támogatás összege: 12 799 999 forint
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.01.

Projekt tartalmának szakmai bemutatása:

Sándorfalva Város Önkormányzata, Dóc Községi Önkormányzat és Szatymaz Község Önkormányzata közösen konzorciumként kíván pályázatot benyújtani jelen pályáza. A Konzorcium Tagjai maguk közül Sándorfalva Város Önkormányzatát választják a konzorcium vezetőjének. A konzorciumi megállapodás-tervezeteket a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A pályázatban a CSEMETE Egyesület együttműködő partnerként vesz részt. A pályázatból közös klímastratégia és települési akcióprogramok valósulnak meg a három településen. A pályázatból az alábbi kötelező tevékenységek valósulnak meg:

 • a) helyi klímastratégia kidolgozása a helyi önkormányzatok részére.
 • b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása lakossági műhelymunkák 4 szakmai témakörben, ismeretátadás és gyakorlati tevékenységek, lakossági innovációs felhívás. “A CSEMETE által korábban lefolytatott, Zöld Családok Programsorozat tapasztalatainak felhasználásával több generációt egyszerre megszólító, családi jellegű részvételt megvalósító foglalkozássorozat, 4 alkalommal.
 • c) települési figyelemfelhívó akciók lebonyolítása „helyünk a nap alatt” kampány, helyszíni installációk és bemutatók, 4 alkalom A kampány részeként egy 6 elemből álló bemutatóanyag-sorozat készül el, 3 témakör a klímaváltozás kialakulásában szerepet játszó tényezők csökkentését (fogyasztói szokások, energiahatékonyság, építési szabályok), 3 témakör az adaptáció részfeladatait (vízgazdálkodás, építészeti megoldások, adaptáció a mezőgazdaságban) mutatja be.
 • d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára “workshopok szervezése és lebonyolítása a helyi szakemberek számára 4 csoportban, összesen 4 alkalom:
 • e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása “verseny általános iskolás korosztály számára

A pályázatból az alábbi választható tevékenységek valósulnak meg:

 • a) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása oktatási intézmények közreműködésével megvalósuló tematikus műhelymunkák és foglalkozások, 16 alkalom Az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozások és szakkörök. Gyakorlatorientált, részben az oktatási intézményekben, részben külső szakmai helyszíneken megvalósuló programok, a tárgyidőszak alatt összesen 16 alkalommal, egyenként 45 illetve 2×45 perces időtartamban.
 • b) települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása online kampány, 4 db sajtóközlemény és 2 db sajtótájékoztató megszervezése és megtartása, programok meghirdetése A projekthez kapcsolódóan az online felületek és a közösségi oldalak aktív bevonásával kezdünk kampányba; ezzel párhuzamosan a hagyományos médián keresztül is megjelenítve az üzeneteket és a programlehetőségeket.
 • c) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése know-how típusú információs anyagok készítése és kiadása, 6 témakörben, 2-2ezer pld A kézzel fogható, papír alapú információs anyagok kiadását indokolja, hogy a térség lakosságának jelentős szegmense még mindig meglehetősen távol áll a modern médiafelületektől és az online módszerektől. Az információs anyagok 6, a mindennapi életvitel megváltoztatásához szükséges témakört ölelnek fel, s szerepük elsődlegesen a szemléletformálás, és az alapinformációkhoz való hozzáférés segítése.
 • d) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
 • e) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és a szervezett eseményekkel való folyamatok feltöltése, frissítése interaktív felület létrehozása, öröm és bánat térkép kidolgozása, online vetélkedő anyagainak kezelése, programnaptár létrehozása és kezelése 24 hónap + fenntartási időszak A projekt számára létrehozott külön felület több funkciós.
 • f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára “Mozduljunk együtt – tematikus interaktív élőszereplős társasjáték kidolgozása, megvalósítása és szerepeltetése 2 témában, 2 rendezvényen
 • g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása információs sátor és műhely kialakítása, mobil demonstrációs anyagok kidolgozása, műhelymunkák eszközparkjának beszerzése A külső helyszíneken történő interaktív foglalkozások hátterének biztosítására egy mobil műhely kerül kialakításra.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, VP6-19.2.1.-21-3-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi civil szolgáltatások fejlesztése Sándorfalván, 3037267527

d) a szerződött támogatás összege: 5 408 248 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projektből a Budai Sándor Művelődési Ház felújítási, korszerűsítési munkálatait végezzük el, valamint a projektben eszközbeszerzést is tervezünk. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A Budai Sándor Művelődési Házban tervezett, nem építési engedély köteles főbb építési tevékenységek:

 • tisztasági festés, szükség esetén a vakolathibák javítása,
 • rendezvényterem belső álmennyezetének bontása, és annak újbóli kialakítása,
 • rendezvényteremben mennyezeti és oldalfali világítótestek cseréje,
 • rendezvényterem színpadi lépcsőjének burkolatcseréje,
 • rendezvényterem színpadi lépcsőjén lépcsőkorlát kialakítása,
 • rendezvényterem belső falburkolatának felújítása.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

Sándorfalva Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a „WiFi4EU” program keretein belül, amelyből 15.000 euró „utalvány” formájában kapott támogatásban részesültünk. A támogatás azonosítószáma: INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/002468-003830. A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban.

A projekt keretében az alábbi helyszíneken tervezzük a nyilvános hálózat kiépítését:

 • Szabadság tér lefedése
 • Piactér lefedése
 • Május 1 tér lefedése
 • Focipályák (füves és műfüves pályák egyaránt)
 • Fürj-Fácán-Őz utca által határolt játszótér
 • Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
 • Gyógykuckó lefedése

A munkálatokat a Szélmalom Kábeltévé Zrt. végzi el, tervezetten 2022. június végéig.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, VP6-19.2.1.-21-3-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Budai Sándor Művelődési Ház korszerűsítése, 3368641238

d) a szerződött támogatás összege: 11 000 000 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A Budai Sándor Művelődési Ház az elmúlt időszakban számos pályázati forrás igénybevételének köszönhetően fejlődhetett. Jelen projekt keretein belül az épületen még el nem végzett, hiánypótló munkálatok elvégzését kívánjuk megvalósítani, melyek nem építési engedélyköteles tevékenységek.

A nem építési engedélyköteles tevékenységek az alábbi munkálatokat tartalmazzák:

 • az épület külső homlokzatának hőszigetelése 5 cm vastagságú EPS rendszerrel
 • az épület külső homlokzatának lábazat szigetelése 3 cm vastagságú XPS lapokkal
 • az épület külső homlokzatának festése
 • az épület előtti járda burkolatának cseréje
 • belső elektromos hálózat felújítása, újra vezetékelése, új kapcsolók és aljzatok elhelyezése, új lámpatestek felszerelése
 • meglévő informatikai rendszer bővítése, felújítása
 • RACK szekrény telepítése, új aljzatok elhelyezése
 • meglévő riasztó rendszer bővítése. felújítása
 • mozgásérzékelők felszerelése

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

c) a projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése Sándorfalván, 3307212923

d) a szerződött támogatás összege: 228 768 206 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 95%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretein belül Sándorfalva három, önkormányzati tulajdonban lévő két külterületi utunkat látjuk el aszfalttal, egyet pedig felújítunk, ezzel elősegítve az ott élők életminőségének javítását, valamint Sándorfalva fő turisztikai célpontjának tekinthető Nádastó Szabadidőpark könnyebb megközelíthetőségét. A projekt keretein belül Sándorfalva 3 külterületi útjának felújítását, valamint teljesen új aszfalt kialakítását tervezzük megvalósítani.

Az érintett utak megnevezése és helyrajzi száma: Nádastó utca, helyrajzi szám: 3377/24, 0355 Tópart utca, helyrajzi szám: 0387 Harcsa utca, helyrajzi szám: 3227

A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások:

A külterületen élő lakosok ingatlanjainak megközelíthetősége javulni fog. A Nádastó Szabadidőpark, mint turisztikai attrakció megközelíthetősége jelentős mértékben javul. A fejlesztett utak műszaki adottságai javulnak: földutakból aszfaltozott utak lesznek, a Nádastó utca aszfalt minősége jelentősen javul.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése, VP6-7.2.1.1-20

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván, 3198236666

d) a szerződött támogatás összege: 23 559 329 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 85%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: Sándorfalva Városi Önkormányzat pályázat keretein belül a tulajdonában lévő Sándorfalvi piac eszközállományának kívánja fejleszteni.

A beruházásból, hűtőpultokat, fémfüggönyöket, térfigyelő kamera rendszert, napelemet, LED kijelző infopanelt, mobil elárusító asztalokat, szelektív hulladékgyűjtőket, padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, 1 db laptopot, kézfertőtlenítő állomásokat kívánunk beszerezni.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

a) a Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

b) pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési rendezvények, képzések és táborok támogatása, VP6-19.2.1.-21-A4-17

c) a projekt címe, azonosító száma: Helyi értéktár bemutatása Sándorfalva Városi rendezvényein, 1924113759

d) a szerződött támogatás összege: 2 496 854 Ft

e) a támogatás mértéke (%-ban): 75%

f) a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretein belül Sándorfalva Városi Önkormányzat két hagyományosnak tekinthető rendezvényén a Sándorfalvi Disznótoroson, valamint a Városnapon helyi értéktárunk népszerűsítését céloztuk meg. A projekt lehetőséget nyújt arra, hogy az itt élő lakosokkal megismertessük Sándorfalva helyi értékeit. A pályázat keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy az itt élők megmutassák a marha és sertésfőzési tudásukat, amelyre versenyeket hirdetünk és csapatok jelentkezését várjuk. Célunk elsősorban, hogy a településen lakó fiatalok és a helyiek megismerjék a saját hagyományainkat és értékeinket, ezeket gondozzák, és lehetőség szerint bővítsék, továbbadják ismereteiket.

g) a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat

Fejlesztés tárgya, célja: A Sándorfalva Városi Önkormányzat a jelenleg kihasználatlanul álló „Mozi” épület és a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ átalakításával egy komplex szolgáltatásokat nyújtó Művelődési központ kialakítását tervezi megvalósítani.

Szerződött támogatás összege: bruttó 490.000.000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A helyi közművelődés intézményeit (5 db) és infrastruktúráját a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár fogja össze. Az intézményhez több különböző kulturális és szolgáltatási funkciót ellátó épület tartozik, ezek:

 • 1. Petőfi Emlékkönyvtár
 • 2. Széchényi Ifjúsági Közösségi Központ
 • 3. Pallavicini Kastély
 • 4. Budai Sándor Művelődési Ház
 • 5. Budai Sándor Emlékház és Tájház

A fejlesztési igény létrejötte több okra vezethető vissza. Településünk hosszútávú célja, hogy emberközpontú, családbarát és vonzó európai kisváros legyen. Korábbi fejlesztési időszakokban a település elérte a közszolgáltatások és alapinfrastruktúra tekintetében a kisvárosi szintet.

Megvalósuló tevékenységek:

 • Közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés
 • Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása
 • Nyilvánosság biztosítása: 150 millió Ft feletti ERFA forrásból megvalósuló projektet esetén alkalmazandó elemekkel
 • Akadálymentesítés: Előírásoknak, Felhívásnak megfelelő akadálymentesítés
 • Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítési szempontok érvényesítése: A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás várhatóan pozitív irányban javulni fog, a lehetőségekhez képest energetikai szempontból a legkorszerűbbet alkalmazzuk

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.

Kedvezményezett neve: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

a projekt címe:a projekt címe: Megújuló energiahasználat a SÖV Kft telephelyén

a projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-03235

Szerződött támogatás összege: 5 443 900 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 55%

a projekt tartalmának rövid bemutatása: A SÖV Kft a pályázat benyújtásával azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark területén megújuló energiaforrás bevonásával a jelenlegi villanyfogyasztását kiváltsa, minimalizálja. Ennek eredményeképpen napelemes rendszer kiépítése mellett döntött, amelyet az üzemeltetésében lévő és telephelyeként működő sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark területén kíván megvalósítani. A napelemes rendszer a megvalósítási helyszínen talajra telepített tartószerkezetre helyezik majd el. A projekt megvalósításával a SÖV Kft. telephelyének rezsiköltségei csökkennek, továbbá hozzájárul a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentéséhez.

a projekt befejezési dátuma:2022.07.29.