Veszélyhelyzeti döntések

Döntések a veszélyhelyzet idején

Határozatok

69/2021. (VI. 11.) határozat

Sándorfalvi Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, és ezzel összefüggésben, annak Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztés

68/2021. (VI. 11.) határozat

Többletköltség biztosítása ÖKO PARK kiegészítő munkálatainak elvégzésére

Előterjesztés

67/2021. (VI. 11.) határozat

Közterület elnevezésének módosítása, a „Homokdűlő utca” átnevezése „Újszentes utca” névre

Előterjesztés

65/2021. (VI. 9.) határozat

Sándorfalva, Széchenyi utca 24. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló Szolgáltató Ház II/7. szám alatti megjelölésű helyiség bérleti jogának feltételhez kötött átadásához történő hozzájárulás

Előterjesztés

64/2021. (V. 28.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés

Előterjesztés

63/2021. (V. 28.) határozat

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására Kelecsényi Mária Karolina részére ideiglenes megbízás

Előterjesztés

62/2021. (V. 28.) határozat

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása, Kelecsényi Mária Karolina megbízása

Előterjesztés

61/2021. (V. 28.) határozat

Beszámoló a 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előterjesztés

60/2021. (V. 28.) határozat

A 31/2019.(II.14.) Kt. számú határozat módosítása az SF-Metál Kft. által használni kívánt terület vonatkozásában

Előterjesztés

59/2021. (V. 27.) határozat

Makra Gábor megbízása Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői feladatainak ellátásával

Előterjesztés

58/2021. (V. 25.) határozat

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója, mérleg- és eredmény kimutatása

Előterjesztés

57/2021. (V. 25.) határozat

Sándorfalvi Építő Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója, mérleg- és eredmény kimutatása

Előterjesztés

56/2021. (V. 19.) határozat

Fedezet biztosítása mart aszfalt vásárlására

Előterjesztés

55/2021. (V. 19.) határozat

„Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván” című pályázat eszközbeszerzés 2. rész

Előterjesztés

54/2021. (V. 19.) határozat

„Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván” című pályázat eszközbeszerzés 1. rész

Előterjesztés

53/2021. (V. 19.) határozat

Döntés a Budai Sándor Művelődési Ház ingyenes használatba adásáról a Sándorfalvi Civil Szövetség számára

Előterjesztés

52/2021. (V. 13.) határozat

Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás újra biztosítása

Előterjesztés

51/2021. (V. 13.) határozat

Deák Sándor Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató felmondása

Előterjesztés

50/2021. (V. 13.) határozat

1994/73., 1994/75., 1994/76., 1994/74. hrsz. önkormányzati területek telekalakítása és művelési ágának módosítása közkertté

Előterjesztés

49/2021. (V. 13.) határozat

Együttműködési megállapodás Sándorfalva Városi Önkormányzat és ÁFEOSZ-COOP Szövetség között Dél-Alföldi Jogpontok működésének elősegítésére

Előterjesztés

48/2021. (V. 3.) határozat

„Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése” tárgyú vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérkövetelés

Előterjesztés

47/2021. (IV. 30.) határozat

Közterület elnevezésének módosítása, a "Homokdűlő utca” átnevezése "Újszentes utca" névre

Előterjesztés

46/2021. (IV. 30.) határozat

Döntés Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület Szent Imre utca 84. szám alatti, 566. hrsz-ú ingatlan megosztásáról

Előterjesztés

45/2021. (IV. 29.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tagi csatlakozása a Magyar Madártani és Természet-védelmi Egyesülethez

Előterjesztés

44/2021. (IV. 29.) határozat

Beszerzési eljárás lebonyolítása a helyi klímastratégia kidolgozása akcióprogramok megvalósítására

Előterjesztés

43/2021. (IV. 29.) határozat

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének ellátására szóló megbízás Feketéné Bárkányi Ilona részére

Előterjesztés

42/2021. (IV. 29.) határozat

Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás szüneteltetése

Előterjesztés

40/2021. (IV. 1.) határozat

Közterület elnevezése " Pusztaszeri utca" névre

Előterjesztés

39/2021. (III. 26.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

Előterjesztés

38/2021. (III. 26.) határozat

Sándorfalvi EESZI Bölcsőde bezárás meghosszabbítása 2021. március 26-ig

Előterjesztés

37/2021. (III. 23.) határozat

Önerő nyilatkozat a Sándorfalva Városi Önkormányzat TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003 kódszámú, „Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása” című projektjének vonatkozásában

Előterjesztés

36/2021. (III. 19.) határozat

Sándorfalvi EESZI Bölcsőde bezárása 2021. március 19-22. közötti időszakra

34/2021. (III. 16.) határozat

„Nádastó Szabadidőpark II. ütemű fejlesztése” című pályázat kivitelező kiválasztása

Előterjesztés

32/2021. (III. 10.) határozat

„A sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” pályázat kivitelező kiválasztása

Előterjesztés

30/2021. (III. 8.) határozat

A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, alapító okiratának módosítása telephely felvétel miatt

Előterjesztés

29/2021. (III. 2.) határozat

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, az intézmény 2021. évi munkatervének jóváhagyása

Előterjesztés

28/2021. (III. 2.) határozat

A 2021. évi belterületi közérdekű védekezést és kényszerkaszálást elvégző gazdálkodó szervezet kijelölése

Előterjesztés

27/2021. (III. 2.) határozat

„A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése” című pályázat benyújtása

Előterjesztés

26/2021. (III. 2.) határozat

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására pályázat kiírása

Előterjesztés

23/2021. (II. 25.) határozat

TOP-1.1.3-16-CS1-2019-00014 kódszámú „Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése II. ütem” című pályázathoz kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére kért árajánlatok beszerzési eljárásának jóváhagyása

Előterjesztés

22/2021. (II. 25.) határozat

TOP-1.1.1-16-CS1-2019-00012 kódszámú „Szolgáltató és üzemcsarnok épület kialakítása Sándorfalván” című pályázathoz kapcsolódó tervező kiválasztása.

Előterjesztés

21/2021. (II. 25.) határozat

Döntés hosszú lejáratú beruházási célú hitel felvételéről pályázati beruházások és önerős fejlesztések megvalósításához, továbbá a 17/2021. (II.15.) Kt. határozat visszavonása

Előterjesztés

20/2021. (II. 25.) határozat

„Hungarikum kiállítótér kialakítása Sándorfalván második ütem” című pályázat benyújtása

Előterjesztés

19/2021. (II. 15.) határozat

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

Előterjesztés

18/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalvi Építő Kft. 2021. évi üzleti terve

Előterjesztés

17/2021. (II. 15.) határozat

Hosszú lejáratú beruházási célú hitel felvétele pályázati beruházások és önerős fejlesztések megvalósításához

Előterjesztés

16/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Előterjesztés

15/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Előterjesztés

14/2021. (II. 15.) határozat

„Helyi civil szolgáltatások fejlesztése Sándorfalván” pályázat kivitelező kiválasztása

Előterjesztés

13/2021. (II. 15.) határozat

Hungarikum pályázat kivitelező kiválasztása

Előterjesztés

12/2021. (II. 15.) határozat

Döntés a Dóc Községi Önkormányzat által a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával összefüggő tartozásról, és a 2021. évi költségekről

Előterjesztés

11/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalvi Pipacs Óvodába felvételi időpont meghatározása a 2021/2022-es óvodai nevelési évre

Előterjesztés

10/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2021. évi nyári zárva tartása

Előterjesztés

9/2021. (II. 15.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat gazdasági programjának; a Pallavicini Tervnek a felülvizsgálata és módosítása a 2020-2025. időszakra

Előterjesztés

8/2021. (II. 10.) határozat

A 2020. évre vonatkozó polgármesteri, képviselői és hozzátartozói, valamint a képviselő-testületi bizottságok nem képviselő tagi és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok határidőben történő leadásának vizsgálata, nyilvántartásba vétele

Előterjesztés

7/2021. (II. 10.) határozat

A sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése egyéb kommunikációs tevékenység vállalkozó kiválasztása

Előterjesztés

6/2021. (II. 10.) határozat

A sándorfalvi Nádastó Szabadidő Park komplex turisztikai fejlesztése eszközbeszerzés szállító kiválasztása

Előterjesztés

5/2021. (I. 29.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi maradvány korrekciója

Előterjesztés

4/2021. (I. 27.) határozat

„Szabadidős és civil szolgáltatások fejlesztése Sándorfalván” című pályázat benyújtása

Előterjesztés

3/2021. (I. 26.) határozat

Fedezet biztosítása beton anyag ledaráltatására

Előterjesztés

2/2021. (I. 21.) határozat

Sándorfalvi Építő Kft. részére likviditási kölcsön biztosítása

Előterjesztés

1/2021. (I. 19.) határozat

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés

136/2020. (XII. 30.) határozat

Megbízás Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására

Előterjesztés

135/2020. (XII. 22.) határozat

SÖV Kft. telephely címváltozás átvezetése a cégkivonaton

Előterjesztés

134/2020. (XII. 17.) határozat

Éven belüli lejáratú likvid hitelkeret felvétele 2021. évre

Előterjesztés

133/2020. (XII. 12.) határozat

Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás szüneteltetése

Előterjesztés

132/2020. (XII. 09.) határozat

Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződése NKM Energia Zrt- vel

Előterjesztés

125/2020. (XII. 07.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

Előterjesztés

Melléklet

124/2020. (XII. 07.) határozat

Sándorfalva Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési programja, időrendi táblázata, kockázatelemzése, valamint a 2021-2024. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv és kockázatelemzés elfogadása.

Előterjesztés

Melléklet

123/2020. (XII. 07.) határozat

Együttműködési megállapodás- tüzelőtámogatásra

Előterjesztés

Melléklet

122/2020. (XI. 26.) határozat

A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztés

121/2020. (XI. 26.) határozat

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

Előterjesztés

120/2020. (XI. 26.) határozat

2020. évi igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztés

119/2020. (XI. 26.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2018-2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi felülvizsgálata

Előterjesztés

118/2020. (XI. 26.) határozat

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok pályázati támogatásának emelése

Előterjesztés

114/2020. (XI. 25.) határozat

Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásával megkötésre tervezett együttműködési megállapodás elfogadásáról

Előterjesztés

113/2020. (XI. 16.) határozat

„Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván„ című pályázat benyújtása

Előterjesztés

112/2020. (XI. 9.) határozat

Megbízási díj kifizetése Hévízföldtani szakvélemény készítéséért Dr. Török József részére

45/2020. (VI. 17.) határozat

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2019. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete.

44/2020. (VI. 17.) határozat

Megbízás befektetés és beruházás ösztönzési tevékenységre a TOP – 1.1.1-16-CS1-2017-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Sándorfalva Bikakaszáló területén alapinfrastrukturális feltételek kialakítása gazdaság – és vállalkozásfejlesztési célból pályázattal kapcsolatosan.

43/2020. (VI. 17.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Egészségprevenciós Tanácsadó Szociális Szövetkezetben fennálló tagsági jogviszonya megszüntetéséről.

42/2020. (VI. 17.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Beverly Bagel Szociális Szövetkezetben fennálló tagsági jogviszonya megszüntetéséről.

40 – 41/2020. (VI. 17.) határozat

A 2020-2021-es tanévre, nevelési évre vonatkozó óvodai és iskolai étkezés szolgáltatói díjak meghatározása

és

a 2020-2021-es tanévre, nevelési évre vonatkozó óvodai és iskolai étkezés szolgáltatói díjak meghatározása.

39/2020. (VI. 17.) határozat

A sándorfalvi civil szervezetek és egyéni támogatások 2020. évi felfüggesztéséről.

38/2020. (VI. 17.) határozat

Sándorfalva, Petőfi utca 91/B 4. sz. önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása.

37/2020. (VI. 10.) határozat

A Sándorfalva, belterület 1333/2. hrsz. ingatlant értékesítésre kijelölő 22/2020 (IV. 24.) határozat visszavonásáról.

36/2020. (VI. 10.) határozat

Sándorfalvi Pipacs Óvoda csoportlétszám jogszabály által engedélyezett túllépésének engedélyezése a 2020-2021-es nevelési évben.

35/2020. (VI. 10.) határozat

Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2019. évi tájékoztatója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

34/2020. (VI. 10.) határozat

Beszámoló Sándorfalva Város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

33/2020. (V. 29.) határozat

Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

32/2020. (V. 29.) határozat

„Hungarikum bemutatótér kialakítása Sándorfalván” című pályázat pályázat benyújtásáról.

31/2020. (V. 27.) határozat

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója, mérleg és eredmény kimutatása.

30/2020. (V. 22.) határozat

a Sándorfalvi Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, és ezzel összefüggésben, annak Alapító Okirata módosításáról.

29/2020. (V. 22.) határozat

a Sándorfalva Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvoda és bölcsőde veszélyhelyzet előtti szokásos rendben történő működésének szabályairól.

28/2020. (V. 13.) határozat

a 2/2020. (III. 23.) határozat hatályon kívül helyezéséről.

27/2020. (V. 12.) határozat

a Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményeinél a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandó működési szabályokról.

26/2020. (IV. 27.) határozat

a Sándorfalvi Piac területén történő értékesítésről.

25/2020. (IV. 24.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1353/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

24/2020. (IV. 24.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1353/1. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

23/2020. (IV. 24.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1352. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

22/2020. (IV. 24.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1333/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

21/2020. (IV. 24.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 601. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

20/2020. (IV. 22.) határozat

a közterületi értékesítés helyett a saját ingatlanon történő kereskedelmi tevékenység lehetővé tételéről

19/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzettel kapcsolatosan a 2020. évi munkaterv megváltoztatásáról szóló 53/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

18/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskola átszervezésére vonatkozó megkeresést véleményező 52/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

17/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati igazgatási és szociális feladatok ellátásához gépjármű beszerzésről szóló döntést tartalmazó 51/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

16/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Sándorfalva Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 50/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

15/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Sándorfalva belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárás megindításáról valamint az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervező kiválasztásáról szóló döntést tartalmazó 49/2020 (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

14/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tájékoztatás babaköszöntő támogatás lehetőségéről szóló 48/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

13/2020. (IV. 16.) határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjéről szóló 47/2020. (III. 17.) Kt. határozat megerősítéséről.

12/2020. (IV. 15.) határozat

Polgármesteri és alpolgármesteri költségtérítésről.

11/2020. (IV. 8.) határozat

a lakossági járdaépítési, járda felújítási és járdabővítési pályázat keretében létrejött együttműködési megállapodások teljesítési határidejére vonatkozóan.

10/2020. (IV.08.) határozat

a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására vonatkozó megbízásról.

9/2020. (IV. 7.) határozat

a Rózsa utcai vízbekötések megrendeléséről.

8/2020. (IV. 03.) határozat

a Sándorfalvi Piac Húsvétvasárnap zárva tartásáról.

7/2020. (IV.1.) határozat

a Sándorfalvi Piacon történő árusításkor kötelező védőeszközök használatáról.

6/2020. (III.31.) határozat

a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláspályázat visszavonásáról.

5/2020. (III.27.) határozat

a Sándorfalvi Piac nyitva tartásáról.

4/2020. (III.27.) határozat

óvoda, bölcsőde zárva tartásának hatályba tartásáról.

3/2020. (III.27.) határozat

a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kivonásáról a közművelődési tevékenység alól.

2/2020. (III.23.) határozat

helyben fogyasztásra kialakított helyekre a közterület használati engedélyek visszavonásáról.

1/2020. (III.20) határozat

intézkedési Munkacsoport létrehozásáról.

Rendeletek

8/2021. (V. 31.) rendelet

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

a rendelet melléklete

Előterjesztés

7/2021. (IV. 30.) rendelet

a közterület nevek  megállapításáról, a házszámozás, valamint az utcanév táblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről 30/2009. (X. 29.) Ör. rendelete módosításáról

6/2021. (III. 25.) rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgál-tatásokról szóló 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (III. 25.) rendelet

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2021. (III. 1.) rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

3/2021. (II. 15.) rendelet

az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról

2/2021. (II. 15.) rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

költségvetési rendelet melléklete

1/2021. (I. 15.) rendelet

egyes piaci tárgyú rendeletek hatályba nem lépéséről.

27/2020. (XII. 07.) rendelet

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztés

20/2020. (VI. 17.) rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

19/2020. (VI. 17.) rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

18/2020. (V. 21.) rendelet

a rendkívüli szünet idejére a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletéről 14/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17/2020. (V. 15.) rendelet

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt című 15/2020. (V. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2020. (V. 12.) rendelet

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt című 15/2020. (V. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2020. (V. 05.) rendelet

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt

Egységes szerkezetben

14/2020. (IV. 29.) rendelet

a rendkívüli szünet idejére a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletéről

13/2020. (VI. 16.) rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (IV. 16.) rendelet

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (IV. 16.) rendelet

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

10/2020. (IV. 16.) rendelet

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

9/2020. (IV. 16.) rendelet

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről