Polgármesteri döntések

Polgármesteri döntések a veszélyhelyzet idején

45/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2019. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete.

44/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

Megbízás befektetés és beruházás ösztönzési tevékenységre a TOP – 1.1.1-16-CS1-2017-00003 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Sándorfalva Bikakaszáló területén alapinfrastrukturális feltételek kialakítása gazdaság – és vállalkozásfejlesztési célból pályázattal kapcsolatosan.

43/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Egészségprevenciós Tanácsadó Szociális Szövetkezetben fennálló tagsági jogviszonya megszüntetéséről.

42/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Beverly Bagel Szociális Szövetkezetben fennálló tagsági jogviszonya megszüntetéséről.

40 – 41/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

A 2020-2021-es tanévre, nevelési évre vonatkozó óvodai és iskolai étkezés szolgáltatói díjak meghatározása

és

a 2020-2021-es tanévre, nevelési évre vonatkozó óvodai és iskolai étkezés szolgáltatói díjak meghatározása.

39/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

A sándorfalvi civil szervezetek és egyéni támogatások 2020. évi felfüggesztéséről.

38/2020. (VI. 17.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva, Petőfi utca 91/B 4. sz. önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása.

37/2020. (VI. 10.) Polgármesteri határozat

A Sándorfalva, belterület 1333/2. hrsz. ingatlant értékesítésre kijelölő 22/2020 (IV. 24.) határozat visszavonásáról.

36/2020. (VI. 10.) Polgármesteri határozat

Sándorfalvi Pipacs Óvoda csoportlétszám jogszabály által engedélyezett túllépésének engedélyezése a 2020-2021-es nevelési évben.

35/2020. (VI. 10.) Polgármesteri határozat

Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2019. évi tájékoztatója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

34/2020. (VI. 10.) Polgármesteri határozat

Beszámoló Sándorfalva Város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

33/2020. (V. 29.) Polgármesteri határozat

Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.

32/2020. (V. 29.) Polgármesteri határozat

„Hungarikum bemutatótér kialakítása Sándorfalván” című pályázat pályázat benyújtásáról.

31/2020. (V. 27.) Polgármesteri határozat

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója, mérleg és eredmény kimutatása.

30/2020. (V. 22.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízásáról, és ezzel összefüggésben, annak Alapító Okirata módosításáról.

29/2020. (V. 22.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalva Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvoda és bölcsőde veszélyhelyzet előtti szokásos rendben történő működésének szabályairól.

28/2020. (V. 13.) Polgármesteri határozat

a 2/2020. (III. 23.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről.

27/2020. (V. 12.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményeinél a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandó működési szabályokról.

26/2020. (IV. 27.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Piac területén történő értékesítésről.

25/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1353/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

24/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1353/1. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

23/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1352. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

22/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 1333/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

21/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sándorfalva, belterület 601. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.

20/2020. (IV. 22.) Polgármesteri határozat

a közterületi értékesítés helyett a saját ingatlanon történő kereskedelmi tevékenység lehetővé tételéről

19/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzettel kapcsolatosan a 2020. évi munkaterv megváltoztatásáról szóló 53/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

18/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskola átszervezésére vonatkozó megkeresést véleményező 52/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

17/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati igazgatási és szociális feladatok ellátásához gépjármű beszerzésről szóló döntést tartalmazó 51/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

16/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Sándorfalva Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 50/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

15/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Sándorfalva belterületi csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárás megindításáról valamint az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervező kiválasztásáról szóló döntést tartalmazó 49/2020 (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

14/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tájékoztatás babaköszöntő támogatás lehetőségéről szóló 48/2020. (III. 17.) Kt. határozata megerősítéséről.

13/2020. (IV. 16.) Polgármesteri határozat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjéről szóló 47/2020. (III. 17.) Kt. határozat megerősítéséről.

12/2020. (IV. 15.) Polgármesteri határozat

polgármesteri és alpolgármesteri költségtérítésről.

11/2020. (IV. 8.) Polgármesteri határozat

a lakossági járdaépítési, járda felújítási és járdabővítési pályázat keretében létrejött együttműködési megállapodások teljesítési határidejére vonatkozóan.

10/2020. (IV.08.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói munkakörének ellátására vonatkozó megbízásról.

9/2020. (IV. 7.) Polgármesteri határozat

a Rózsa utcai vízbekötések megrendeléséről.

8/2020. (IV. 03.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Piac Húsvétvasárnap zárva tartásáról.

7/2020. (IV.1.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Piacon történő árusításkor kötelező védőeszközök használatáról.

6/2020. (III.31.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláspályázat visszavonásáról.

5/2020. (III.27.) Polgármesteri határozat

a Sándorfalvi Piac nyitva tartásáról.

4/2020. (III.27.) Polgármesteri határozat

óvoda, bölcsőde zárva tartásának hatályba tartásáról.

3/2020. (III.27.) Polgármesteri határozat

a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kivonásáról a közművelődési tevékenység alól.

2/2020. (III.23.) Polgármesteri határozat

helyben fogyasztásra kialakított helyekre a közterület használati engedélyek visszavonásáról.

1/2020. (III.20) Polgármesteri határozat

intézkedési Munkacsoport létrehozásáról.

20/2020. (VI. 17.) polgármesteri rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

19/2020. (VI. 17.) polgármesteri rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

18/2020. (V. 21.) polgármesteri rendelete

a rendkívüli szünet idejére a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletéről 14/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17/2020. (V. 15.) polgármesteri rendelete

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt című 15/2020. (V. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2020. (V. 12.) polgármesteri rendelete

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt című 15/2020. (V. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2020. (V. 05.) polgármesteri rendelete

a piac látogatásának szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt

Egységes szerkezetben

14/2020. (IV. 29.) polgármesteri rendelete

a rendkívüli szünet idejére a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletéről

13/2020. (VI. 16.) polgármesteri rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (IV. 16.) polgármesteri rendelete

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (IV. 16.) polgármesteri rendelete

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

10/2020. (IV. 16.) polgármesteri rendelete

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

9/2020. (IV. 16.) polgármesteri rendelete

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

Betűméret