Önkormányzati választások

A helyi önkormányzati választás ajánlóív igénylésének nyomtatványa INNEN letölthető!

Tájékoztatás

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásának határidőiről és határnapjairól

1. Jelölt- és listaállítás

2019. augusztus 8. : A Helyi Választási Iroda vezetője a központi névjegyzékben található választópolgárok (2019.augusztus 7-i) adatai alapján 2019. augusztus 8-ig állapítja meg az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát, amelyről helyben szokásos módon kihirdetett közleményben tájékoztatja a választókat.

Egyéni listás, képviselőjelölt az, akit az adott település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított.

 • Sándorfalván: 69 ajánlás
 • Dócon: 6 ajánlás

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

 • Sándorfalván: 205 ajánlás
 • Dócon: 18 ajánlás

2019. augusztus 24. : A jelölt részére a választási iroda legkorábban 2019. augusztus24-től adja át, az általa igényel mennyiségű ajánlóívet.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási irodától igényelheti. Fontos, hogy a jelölt a rendelkezésére bocsájtott összes – tehát a fel nem használt – ajánlóívet köteles leadni a választási irodának, a jelölt indulás során.

Ajánlóív igénylés és átvétel: Helyi Választási Iroda székhelyén (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)

2019. szeptember 9. 16.00 óra: Az egyéni listás jelölt, és a polgármester jelölt bejelentésének legkésőbbi időpontja.

2019. október 12. : Jelöltnek a 2019. október 12. 16:00 órát megelőző lemondás alkalmas joghatás kiváltására (jelölti visszalépés).

2019. szeptember 10. :A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza.

 • Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a településen választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívet a rajta szereplő adatokkal szükséges kitölteni. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek fel kell tünteti nevét és aláírását, az erre szolgáló helyen.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, kivéve az alábbiak:

Nem gyűjthető ajánlás:

 • a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • c) tömegközlekedési eszközön,
 • d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • e)felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

3. Választási bizottság megbízott (delegált) tagjának bejelentése

2019. október 4-én 16.00 óra: Egyéni képviselő jelölt, és polgármester jelölt által megbízott (delegált) tagnak, a helyi választási bizottságba történő bejelentésének legvégső időpontja.

4. A választási kampány

2019. augusztus 24-től 2019. október 13. 19.00 óra: A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható.

2019. október 13-én választási gyűlés nem tartható.

2019. október 13-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.

2019. november 12. : A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

5. Választással kapcsolatos egyéb információk

Helyi Választási Irodával kapcsolatos adatok:

Sándorfalva – Dóc Közös Választási Iroda vezetője: Dr. Török Éva jegyző,

Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

E – mail címe: valasztas@sandorfalva.hu

További elérhetőség: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Ügyfélszolgálati Iroda 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

A választási bizottsági döntések és a választási irodai hirdetmények a helyi Választási Iroda és az Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján, Sándorfalva honlapján a lenti elérhetőségen, továbbá Dóc község honlapján www.dockozseg.hu

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a választással kapcsolatos további információk (jogszabályok, egyéb információk) elérhetők a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu/önkormányzati választások/2019, ezen belül a választáson jelöltként indulók részére a „Jelölteknek” menüpontban találhatók fontos információk, illetve Sándorfalva honlapján a www.sandorfalva.hu/onkormanyzati-valasztasok alatt.

Dr. Török Éva

Dóc – Sándorfalva Közös Helyi Választási Iroda vezetője