Helyi klímastratégia

Befejeződött a sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése II. üteme
2022-10-04
Országfásítási program
2022-10-05

Utoljára frissítve 2023-12-13

Beadtuk a pályázatot

Megnyertük a pályázatot

Aláírták a szerződéseket

Véleményeket várunk a klímastratégiáról

A képviselő-testület elfogadta a klímastratégia tervet

Előadások a klímastratégiáról

Összefoglaló sajtóanyag

 • Kedvezményezett neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat
 • Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása Sándorfalván, Szatymazon és Dócon
 • Projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00030
 • Támogatás összege: 12 799 999 forint
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.01.

Projekt tartalmának szakmai bemutatása:

Sándorfalva Város Önkormányzata, Dóc Községi Önkormányzat és Szatymaz Község Önkormányzata közösen konzorciumként kíván pályázatot benyújtani jelen pályáza. A Konzorcium Tagjai maguk közül Sándorfalva Város Önkormányzatát választják a konzorcium vezetőjének. A konzorciumi megállapodás-tervezeteket a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A pályázatban a CSEMETE Egyesület együttműködő partnerként vesz részt. A pályázatból közös klímastratégia és települési akcióprogramok valósulnak meg a három településen. A pályázatból az alábbi kötelező tevékenységek valósulnak meg:

 • a) helyi klímastratégia kidolgozása a helyi önkormányzatok részére.
 • b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása lakossági műhelymunkák 4 szakmai témakörben, ismeretátadás és gyakorlati tevékenységek, lakossági innovációs felhívás. “A CSEMETE által korábban lefolytatott, Zöld Családok Programsorozat tapasztalatainak felhasználásával több generációt egyszerre megszólító, családi jellegű részvételt megvalósító foglalkozássorozat, 4 alkalommal.
 • c) települési figyelemfelhívó akciók lebonyolítása „helyünk a nap alatt” kampány, helyszíni installációk és bemutatók, 4 alkalom A kampány részeként egy 6 elemből álló bemutatóanyag-sorozat készül el, 3 témakör a klímaváltozás kialakulásában szerepet játszó tényezők csökkentését (fogyasztói szokások, energiahatékonyság, építési szabályok), 3 témakör az adaptáció részfeladatait (vízgazdálkodás, építészeti megoldások, adaptáció a mezőgazdaságban) mutatja be.
 • d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára “workshopok szervezése és lebonyolítása a helyi szakemberek számára 4 csoportban, összesen 4 alkalom:
 • e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása “verseny általános iskolás korosztály számára

A pályázatból az alábbi választható tevékenységek valósulnak meg:

 • a) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása oktatási intézmények közreműködésével megvalósuló tematikus műhelymunkák és foglalkozások, 16 alkalom Az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozások és szakkörök. Gyakorlatorientált, részben az oktatási intézményekben, részben külső szakmai helyszíneken megvalósuló programok, a tárgyidőszak alatt összesen 16 alkalommal, egyenként 45 illetve 2×45 perces időtartamban.
 • b) települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása online kampány, 4 db sajtóközlemény és 2 db sajtótájékoztató megszervezése és megtartása, programok meghirdetése A projekthez kapcsolódóan az online felületek és a közösségi oldalak aktív bevonásával kezdünk kampányba; ezzel párhuzamosan a hagyományos médián keresztül is megjelenítve az üzeneteket és a programlehetőségeket.
 • c) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése know-how típusú információs anyagok készítése és kiadása, 6 témakörben, 2-2ezer pld A kézzel fogható, papír alapú információs anyagok kiadását indokolja, hogy a térség lakosságának jelentős szegmense még mindig meglehetősen távol áll a modern médiafelületektől és az online módszerektől. Az információs anyagok 6, a mindennapi életvitel megváltoztatásához szükséges témakört ölelnek fel, s szerepük elsődlegesen a szemléletformálás, és az alapinformációkhoz való hozzáférés segítése.
 • d) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
 • e) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és a szervezett eseményekkel való folyamatok feltöltése, frissítése interaktív felület létrehozása, öröm és bánat térkép kidolgozása, online vetélkedő anyagainak kezelése, programnaptár létrehozása és kezelése 24 hónap + fenntartási időszak A projekt számára létrehozott külön felület több funkciós.
 • f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára “Mozduljunk együtt – tematikus interaktív élőszereplős társasjáték kidolgozása, megvalósítása és szerepeltetése 2 témában, 2 rendezvényen
 • g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása információs sátor és műhely kialakítása, mobil demonstrációs anyagok kidolgozása, műhelymunkák eszközparkjának beszerzése A külső helyszíneken történő interaktív foglalkozások hátterének biztosítására egy mobil műhely kerül kialakításra.