Elindult a kereskedők ellenőrzése

Nyitott délelőtt a bölcsődében
2018-06-25
Pénzügyi- és településfejlesztési Bizottság 2018. június 22-i nyílt ülésének jegyzőkönyve
2018-06-26

Utoljára frissítve 2018-06-25

Az éves rendes ütemtervnek megfelelően indult el idén is a kereskedők hatósági ellenőrzése. A Közigazgatási és Hatósági Iroda tájékoztatója.

Közérdekű tájékoztatás

a bejelentés-köteles, illetve működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásoknak.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Jegyzője, mint kereskedelmi hatóság tájékoztatja a Sándorfalván kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásokat arról, hogy a kereskedelmi hatósági nyilvántartásban szereplő kereskedők, üzletek és kereskedelmi tevékenységek hatósági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv alapján végzi.

Az aktuális évre szóló ellenőrzési ütemterv megtekinthető a www.sandorfalva.hu hivatalos önkormányzati honlapon.

A hatósági ellenőrzés célja a kereskedelmi tevékenységek jogszabályi előíráson alapuló bejelentésével, illetve engedélyeztetésével összefüggő bejelentés, kérelem, valamint változás-bejelentés teljesítésének a betartása, valamint a kereskedők felvilágosítása, tájékoztatása a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokról.

Felhívjuk az érintett vállalkozások figyelmét arra, hogy amennyiben a kereskedő által választott kereskedelmi tevékenységet üzletben, közterületen, vásáron-piacon, illetve bevásárlóközpontban folytatják, a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője – kereskedő bejelentése alapján – veszi nyilvántartásba a kereskedőt, az üzletet, illetve a kereskedelmi tevékenységet, míg mozgóbolt, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés tevékenységi formáknál a vállalkozás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes eljárni.

A bejelentés, illetve működési engedély iránti kérelem előterjesztésekor a vállalkozás igen jelentős mennyiségű adatot köteles a kereskedelmi hatósággal írásban közölni, továbbá az azokban bekövetkezett adatváltozást is köteles haladéktalanul – azaz nyolc napon belüla jegyzőnek bejelenteni, az üzletnél a nyitvatartási idő változását viszont legkésőbb az azt megelőző nyolc nappal kell a jegyzővel közölni.

A kereskedőknél tipikusan előforduló adatváltozások: székhelycím, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, statisztikai számjel, forgalmazott termékkör (korábban üzletkör volt a megnevezése), üzlet nyitvatartási rendje.

A bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén – külön jogszabály alapján – fix összegű közigazgatási bírság kiszabásának van helye, mértéke első alkalommal 50 000 Ft, ismételt mulasztásnál 75 000 Ft.

Felhívjuk a vállalkozások szíves figyelmét arra, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés miatt alkalmazandó szankció megelőzése érdekében szíveskedjenek még a hatósági ellenőrzést megelőzően áttekinteni a kereskedelmi hatósághoz már korábban bejelentett adataikat – amelyről záradékolt bejelentést és igazolást (korábban egységesen működési engedélyt) állított ki a nyilvántartásba vételkor a jegyző –, és amennyiben változást tapasztalnak, úgy haladéktalanul tegyenek eleget a bejelentési kötelezettségüknek.

A kereskedők a kereskedelmi hatósági nyilvántartásban szereplő adataikat – amennyiben internetes kapcsolattal rendelkeznek – elektronikus úton, a www.sandorfalva.hu hivatalos önkormányzati honlapon is ellenőrizhetik, az Önkormányzat fülön belül található Hatósági nyilvántartások részben, valamint az országos kereskedelmi nyilvántartásban is, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal vezet, és szintén elektronikus úton elérhető.

Külön felhívjuk a már régóta, akár több évtizede tevékenykedő kereskedők szíves figyelmét arra, hogy a rendszerváltást követően, az elmúlt huszonnyolc év alatt az üzletek működési rendjét, a kereskedelmi tevékenységek részletszabályait a jogalkotó szám szerint négy szakminiszteri rendelet, illetve kormányrendelet útján rendezte.

A jogszabályi előírások folyamatos változásával a jegyző által a kereskedőkről, illetve az üzletekről a nyilvántartandó adatok köre bővült, ezért mindazon kereskedőnek, aki az elmúlt huszonnyolc évben nem nyújtott be változás-bejelentést a kereskedelmi hatóságnál, javasoljuk a témában mihamarabb egyeztetni.

Például 2000. október 21. napjával hatályba lépett jogszabályi rendelkezés szerint a korábban nyilvántartásba vett üzleteknél a kereskedők harminc napon belül kötelesek voltak az üzlet nyitvatartási idejét is a jegyzőnek bejelenteni.

A megszüntetett üzletet, kereskedelmi tevékenységet a kereskedőnek ugyanúgy be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnak, mint ahogy a megnyitásakor is kellett, a megszűnését követő nyolc napon belül, ezt nem helyettesítheti a vállalkozói igazolvány leadása a járási hivatalnál (korábban okmányirodánál), vagy a helyi iparűzési adóban benyújtott záróbevallás az önkormányzati adóhatósághoz, ugyanis az úgynevezett egyablakos rendszer még nem működik.

Ha a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet működési engedély nélkül folytat, illetve bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységét nem jelentette be, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni, illetve legfeljebb kilencven napra a tevékenységet ideiglenesen megtilthatja.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a www.sandorfalva.hu hivatalos önkormányzati honlapról, az Önkormányzat fülön belül található Letölthető nyomtatványok részből letölthető, továbbá ügyfélfogadási időben beszerezhető a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodáján.

További felvilágosítást a témában a Közigazgatási és Hatósági Iroda munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen, illetve ügyfélfogadási időn túl a +36 (62) 572-967 telefonon tudnak nyújtani az érintett vállalkozásoknak.

Dr. Másody Zsolt
főtanácsos
Közigazgatási és Hatósági Iroda