Rendőrség Sándorfalván

A városban a rendőrőrsöt őrsparancsnok vezeti, a település hat körzetre van osztva.

Őrsparancsnok Varjasi István rendőr százados, aki a 20/777-1331-es telefonszámon érhető el. Rajta kívül sándorfalvi körzeti megbízottként az alábbi rendőrök látnak el szolgálatot – zárójelben a körzetük.

  • Kőhegyi Ágnes címzetes rendőr főtörzszászlós (Sándorfalva I.)
  • Ungi Gábor János rendőr főtörzsőrmester (Sándorfalva II.)
  • Siklósi Nándor rendőr törzszászlós (Sándorfalva III.)
  • Tímár Ferenc rendőr főtörzsőrmester (Sándorfalva IV.)
  • Bús András rendőr főtörzsőrmester (Sándorfalva V.)
  • Kurai Szilvia rendőr zászlós (Sándorfalva VI.)

A körzeti megbízottak a fogadóórákat a Sándorfalvi Rendőrőrs épületében, a Dózsa György utca 17. alatt, minden hónap első hetének szerdáján 8–16 óra között tartják.

Elérhetőségük: 20/777-1330, illetve 62/251-217, központi segélyhívó 112