8. napirendi pont: Beszámoló költségvetés I. félév