7. napirendi pont: A Sándorfalva, külterület 0398/3 hrsz ingatlanban fennálló 10/24 tulajdoni hányadának értékesítés