2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (… …) önkormányzati rendelete a személyes gondos-kodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2018. (XII. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Betűméret