1. napirendi pont: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Betűméret