3. napirendi pont: Döntés Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./2018.(…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról, és Sándorfalva Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról