Vitákkal húzódott el a képviselő-testületi ülés

Tájékoztató a tehergépjárművek közterületi megállással kapcsolatos szabályairól
2019-04-30
A friss és aktuális információkat keresse az önkormányzat honlapján!
2019-05-03

Utoljára frissítve 2019-04-30

Április 25-én, csütörtökön délután 3 órakor gyűltek össze városunk képviselői a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében, ahogy azt minden hónap utolsó csütörtökén szokták tenni. Ezúttal 10 napirendi pontot vitattak meg, amiknek többségében egyhangúlag döntöttek, de volt pár eset, ami érdekes párbeszédet szült.

Szokásos rendjében indult a képviselő-testületi ülés. Az elmúlt egy hónap polgármesteri munka mellett a sándorfalvi utakról, az íjászok egyesületéről, a Háziasszonyok klubjáról, a bérelt traktorról, valamint többek között még az utak állapotáról is vitáztak a képviselők.

Először a Sándorfalvi Sólymok Íjász Egyesület kérelme, ami a „régi mozi” hasznosításáról szól, került megvitatásra. Az egyesület az épületet az edzéseire szeretné használni, ám az erre nem egészen felel meg. Az íjászok a művelődési ház udvarát is kinézték maguknak lehetséges terepnek. Ahogy ők fogalmaztak, „lőteret” létesítenének az udvarán. A polgármester érthető okokból veszélyesnek tartotta az ötletet, hogy a művelődési ház udvarán úgynevezett „lőteret” alakítsanak ki, ezért a parttalan vita elkerülésének érdekében azt javasolta, hogy az ügy önálló napirendi pontként kerüljön a jövőben a képviselő-testület elé.
Hasonló téma volt az ülésen a Háziasszonyok klubjának egy Facebook bejegyzése, amelyet Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertetett is a képviselőkkel. Eszerint az önkormányzat nem támogatja őket megfelelően, ám amíg nem hivatalosan bejegyzett egyesületről van szó, a város vezetése nem is tudja őket támogatni.

Dudás Zoltán képviselő ezután arról érdeklődött, hogy miért béreljük és miért több másik településsel együtt az új traktort. Válaszként olyan számokat kapott, amik egyértelművé tették, hogy ez a fajta eszközbeszerzés abszolút jó üzletnek nevezhető.
Dudás Zoltán egészen addig firtatta az ügyet, míg a polgármester asszony már kénytelen volt rákérdezni, hogy ez miért problémás a képviselő úrnak, de érdemleges választ erre nem kapott.

Az Algyő és Sándorfalva közti együttműködési megállapodás kapcsán, ami nem csak a turizmusunkat lendítheti fel, Dudás Zoltán a két település közti, úgynevezett Lénia út karbantartását is szorgalmazta. A képviselő felszólalásából kiderült, a Léniával kapcsolatban nem aszfaltozásra gondolt, csak karbantartásra. Emiatt arra is felhívták a figyelmét, hogy erre a célra az új traktor egy tökéletes eszköz. Ez a megállapodás tartalmazza, hogy az algyőiek Sándorfalván a Nádastó Szabadidőparkban „sándorfalviként”, a sándorfalviak az algyői fürdőben „algyőiként” vehetnek igénybe kedvezményeket.
A két település közötti megállapodás aláírására június 12-én kerül sor, az abban foglaltak onnantól kezdve lesznek hatályosak.

A fenti ügyek mellett az útépítési együttműködésről szóló 18/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról egyhangúan pozitívan döntött a képviselő-testület. A lakossági útépítési hozzájárulás összege 2019-ben belterületen 100.000 Ft, külterületen 50.000 Ft.

Továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szintén pozitívan és egyetértésben döntöttek. A lényeg: csökken az eljárási idő, hamarabb elrendelhető a kényszerkaszálás a rendeletet be nem tartókkal szemben.

A 2019. évi belterületi közérdekű védekezést és kényszerkaszálást elvégző gazdálkodó szervezet kijelölésének ügyében ezúttal is egyhangúlag a SÖV Sándorfalvi Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. díjait fogadta el a képviselő testület.

Az ülés ötödik pontjában Gajdosné Pataki Zsuzsanna ismertette, hogy Sándorfalva város belső ellenőrzési feladatait a 2018. évben is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. végezte. Az ellenőrzés mindent rendben talált az Önkormányzatnál és intézményeinél. Az ötödik napirendi pontban szereplő határozatot szintén mindenki elfogadta.

A rendkívüli kiegészítő működési támogatási kérelem benyújtását a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer engedélyezési és az engedélyeztetéshez közvetlenül kapcsolódó munkálatok elvégzésének költségére (több, mint 100 millió forint) kivétel nélkül elfogadták a képviselők.

A Sándorfalva város központjában parkolóhelyek kialakításának ügyében az előzőekhez hasonlóan szintén gyors és egybehangzó pozitív döntés született. Így a jövőben az Árpád utcai részen a Pallavicini Kastély bejáratától a piactérnél meglévő lefedések közötti szakaszon huszonkettőt, a Szabadság tér Árpád utca felőli oldalán harminchármat, valamint a Széchenyi utcában a jelenlegi parkolóval szemben, a páratlan oldalon is kialakítanak tizennégy parkolót, összesen hatvankilencet.

Végül, de nem utolsó sorban, a Sándorfalva Városi Önkormányzat polgármestere számára a Sándorfalva- Dóc – Ópusztaszer kerékpárút építés projekthez kapcsolódó régészeti feltárás szolgáltatási szerződésének aláírásáról is egybehangzóan pozitívan döntöttek.

A testületi anyagokat és jegyzőkönyveket az önkormányzat oldalán a testületi anyagok menüpont alatt lehet teljes egészében elolvasni, az ülésről készült közvetítést pedig az önkormányzat hivatalos YouTube csatornáján lehet visszanézni.