Munkavállalókat keres a Sándorfalvi EESZI

Citerás nyílt nap a Budai Sándor Emlékházban
2021-07-31
Sándorfalvi Összművészeti Tábor
2021-08-03

Utoljára frissítve 2021-08-03

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény pályázatot hirdet kertész-karbantartó és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egészségügyi alkalmassági

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító okmány másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatok kezeléséhez hozzá járul, valamint a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik
  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi EESZI címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

Személyesen: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat az intézményvezető bírálja el a fenntartó jóváhagyásával. Személyes meghallgatásra kerülhet sor. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 15.