Ebösszeírás Sándorfalván

Használják a Sándorfalva mobil alkalmazást!
2021-05-12
Óvodapedagógusokat keresnek Sándorfalvára
2021-05-19

A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal idén is végez ebösszeírást. Ezzel kapcsolatban az alábbi közérdekű közleményt kérjük alaposan olvassák végig!

A Sándorfalva Városi Önkormányzat törvényi előírásnak megfelelően háromévente ebösszeírást végez. A kitöltendő, elektronikusan beküldhető adatlap a sandorfalva.hu oldalon érhető el, illetve a Kisbíró májusi lapszámában nyomtatott formában, valamint bővebb tájékoztatóval megtalálható.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve, felkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásukban lévő ebről/ebekről az online letölthető adatlapot az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek!

Felhívjuk a tisztelt ebtartók szíves figyelmét arra, hogy az Állatvédelmi törvény 42/B. § (5) bekezdés értelmében az eb tulajdonosának és tartójának az ebösszeíráskor kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat a tartás helye szerinti települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A kitöltött adatlapokat kérjük a hivatal főbejáratánál elhelyezett gyűjtőládába helyezzék el, szeptember elsejéig! Köszönjük!

Betűméret