Óvodapedagógusokat keresnek Sándorfalvára

Ebösszeírás Sándorfalván
2021-05-12
Befejeződött a sándorfalvi piactér fejlesztése
2021-05-19

Utoljára frissítve 2021-05-19

A Sándorfalvi Pipacs Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. augusztus 01-től 2022. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Éva nyújt, a 62/251-264, 20/323-18-58 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Pipacs Óvoda címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Kis krt 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 172/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Kiss Éva intézményvezető részére a pipacs.ovoda@sandorfalva.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kiss Éva, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.