5. napirendi pont: Döntés a Sándorfalva, belterület 822 valamint a 821/2 helyrajzi számú ingatlanok cseréje