6. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére történő átruházásától