Fontos információ a kereskedőknek

6. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére történő átruházásától
2022-01-26
2022. január 26.
2022-01-27

Utoljára frissítve 2022-01-27

Tisztelt Kereskedők!

A Magyar Közlöny 2022. évi 12. számában megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének 3/2022. (I. 26.) MK rendelete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról (továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet a kereskedők részére kötelezően előírja a vásárlók tájékoztatását az üzletben, a mellékletben szereplő tájékoztatók jól látható helyen történő elhelyezésével.

A 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletek a Rendelet 1. melléklete szerinti, míg a 200 m2-nél kisebb alapterületű üzletek választásuk szerint, a Rendelet 1., 2. vagy 3. melléklete szerinti formai követelményeket és arculati elemeket tartalmazó tájékoztató kihelyezésére kötelesek.

A kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytató, valamint az internetes honlappal rendelkező kereskedőknek a honlapjuk nyitó felületén kell közzé tenniük a Rendelet 1. melléklete szerinti tájékoztatót.

A tájékoztatókra vonatkozó részletes kihelyezési és formai követelményeket a Rendelet tartalmazza.

A Rendelet Magyar Közlönyben megjelent szövege elérhető innen.

Sándorfalva, 2022. január 27.

Dr. Török Éva 
jegyző