4. napirendi pont: Döntés Sándorfalva Városi Önkormányzatnak a Sándorfalva, külterület 0398/3 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 10/24 tulajdoni hányadának értékesítésre történő kijelöléséről