3. Napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019. (… …) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Betűméret