2. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019.(..) önkormányzati rendelete a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési együttműködésről szóló 18/2016.(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Betűméret