3. napirendi pont: „Bölcsődefejlesztés Sándorfalván” című pályázat kivitelező-kiválasztása