Óvodapedagógusokat keres a Sándorfalvi Pipacs Óvoda

3. napirendi pont: „Bölcsődefejlesztés Sándorfalván” című pályázat kivitelező-kiválasztása
2020-08-10
Konyhai kisegítőt keresnek a Street Étterembe
2020-08-12

Utoljára frissítve 2020-08-11

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020. szeptember 01-től 2021. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű empátia, gyermekszeretet, tolerancia, lelkiismeretesség, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Éva nyújt, a 0662/251-436-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Pipacs Óvoda címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Kis krt 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 437/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Kiss Éva, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa.