2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása