3. napirendi pont: A 2020. évi belterületi közérdekű védekezést és kényszerkaszálást elvégző gazdálkodó szervezet kijelölése