2. napirendi pont: Sándorfalva, Alkotmány körút 23. szám alatti 4. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének hosszabbítása