1. napirendi pont: „Szolgáltató és üzemcsarnok épület kialakítása” közbeszerzési eljárás