2. napirendi pont: Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása