1. napirendi pont: Közművelődési intézmény foglalkoztatás átszervezéséből eredő többletköltség finanszírozásához támogatás biztosítása