Utcanév módosítások Sándorfalván

Jegyzőkönyv – 2013.06.27.
2013-07-10
Jegyzőkönyv – 2013.06.25.
2013-07-17

Utoljára frissítve 2013-07-16

Tisztelt lakosok!

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján a 2013. június 28. napján tartott testületi ülésen döntés született négy, a jogszabály hatálya alá tartozó utca nevének megváltoztatásáról.

Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy testületi döntés alapján 2013. július 1-től:

– 94/2013.(VI.28.) Kt. határozat alapján, Felszabadulás utca megnevezés helyett Szent István utca elnevezést,

– 95/2013.(VI.28.) Kt. határozat alapján, a Partizán utca megnevezés helyett a Vitéz utca elnevezést,

– 96/2013.(VI.28.) Kt. határozat alapján, a Tolbuhin utca megnevezés helyett Szent Imre utca elnevezést,

– 97/2013.(VI.28.) Kt. határozat alapján, az Úttörő utca megnevezés helyett Citera utca elnevezést kell használni.

 

A döntést követően az utca nevek változásai a lakcímnyilvántartáson átvezetésre kerültek.

Az utca névtáblák cseréje a közeljövőben fog megtörténni.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat a közterületi elnevezések megváltozásával kapcsolatos okmánycserékről.

Az okmányok cseréje a Törvény rendelkezései alapján díjmentesek, azonban lehetnek járulékos költségek, amennyiben a változás átvezetése más személy, – pl. ügyvéd – közreműködését igényli, ezen személy munkadíja.

Az okmányirodákban az alábbi okmányok díjmentes cseréje történik:

 

 1. 1. A lakcímkártya / személyi igazolványt és a régi lakcímkártyát vinnie kell az érintett ügyfélnek, bevonás céljából, családtagok esetében egy fő intézheti a családtagok lakcímkártyáját, ebben az esetben is a családtag lakcímkártyájának ott kell lenni /.
 2. 2. Gépjármű forgalmi engedélye – amennyiben érvényes műszaki engedéllyel rendelkezik a gépjármű.
 3. 3. Egyéni vállalkozói igazolvány esetében az adatmódosítást elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül intézhetik az érintett ügyfelek.

 

Gazdasági társaságok esetében: illeték és közzétételi díjköltség megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, az érintett cég a változás bekövetkeztétől számított 180 napon belül köteles a bejelentésre. Ebben az esetben költségként a közreműködésért fizetendő ügyvédi munkadíj jelentkezhet. A bejelentéshez szükséges a változásról szóló képviselő – testületi határozat hitelesített kivonata, amelyet a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal ( továbbiakban: hivatal) jegyzője az érintett vállalkozás képviselője számára kérelemre kiad.

 

Ha a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterület nevek megváltozása miatti cseréjét is meg kell tenni.

 

Tájékoztatásunk nem teljes körű, mivel egyes egyedi szerződések, jogviszonyok esetén (bankok, biztosítók mobilszolgáltatók, Magyar Államkincstár, Nyugdíjfolyósító, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, munkahely, stb.) az utcanév változás bejelentése az érintett lakosok feladata.

(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé történő bejelentéshez szükséges nyomtatványt a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben a kihelyezett formanyomtatványok között az érintettek rendelkezésére bocsátja a hivatal.)

 

Az alábbi szerveket írásban értesítette a hivatal, azonban egyes hatóságoknál, szerveknél a személyes ügyintézés is szükséges, ezért javasoljuk, hogy erre vonatkozóan azok ügyfélszolgálatainál szíveskedjenek személyesen vagy telefonon érdeklődni:

 

 1. Csongrád Megyei. Kormányhivatal  (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.)
 2. Szegedi Járási Hivatal  (6724 Szeged, Huszár u. 1.),
 3. Magyar Államkincstár Cs. M. Igazgatósága (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.)
 4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazg. (6721 Szeged, Bocskai u. 14.)
 5. Cs. M. Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakig. Szerve (6720 Szeged, Deák F. u.17.)
 6. Cs. M. K. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (6722 Szeged, Bécsi krt. 5.)
 7. Cs. M. K. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (6726 Szeged, Derkovits fasor 17-21.)
 8. Cs. M. K. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazg. (6724 Szeged, Vasas Szent P.u.9.)
 9. Cs. M. Rendőr-főkapitányság (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.)
 10. Sándorfalvi Rendőrőrs (6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 17.)
 11. Szegedi Rendőrkapitányság (6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.)
 12. Magyar Posta Zrt. Sándorfalvi Posta (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 5.)
 13. Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Központ (3512 Miskolc)
 14. Országos Mentőszolgálat Szegedi Mentőállomás (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.)
 15. Csongrád Megyei Levéltár (6720 Szeged, Dóm tér 1-2.)
 16. Cs. M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (6728 Szeged, Napos út 4.)
 17. Cs. M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi K. Kirendeltség (6728 Szeged, Napos út 4.)
 18. Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
 19. EDF DÉMÁSZ Zrt. – 6720 Szeged, Klauzál tér 9.  és  6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
 20. SÖV Nonprofit Kft.- mint vízi közműszolgáltató -(6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.)
 21. GDF Suez Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.)
 22. Invitel Zrt. – 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.;  6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.  és
 23. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
 24. Tisza Volán Zrt. (6724 Szeged, Bakay N. u. 48.)
 25. Szélmalom Kábeltévé Zrt. 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
 26. Szegedi Kéményseprőipari Kft. 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.
 27. Pataki és Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciuma 6762 Sándorfalva, Tolbuhin u. 24/a.

28. Sándorfalva – Szatymaz Víziközmű Társulat 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét

 

Dr. Kovács Beáta sk. Jegyző