Új, fedett buszmegálló kerül ki az iskola elé

2020-ban az alábbi napokon gyűjtik be külterületen a szelektív hulladékot
2019-11-29
16/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
2019-12-02

Utoljára frissítve 2019-11-29

November végén a Képvisel-testület megtartotta a soron következő ülését. Többek között az iskola előtti buszmegállóról, a Bursa Hungarica pályázat összegének növeléséről, és a jövő évi rendezvényeinkről is döntöttek.

Összesen 22 napirendi pont volt az ülésen, így természetesen a fentebb említett három témán kívül számos másik is előkerült. A teljes ülést a város You Tube csatornáján nézhetik meg.

Az ülésen ünnepélyesen kezdődött, Dr. Fekete-Szabó Tamás, Helyi Választási Bizottsági elnök előtt Magyar Károly új képviselő tett esküt.

A képviselők a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletmódosítást egyhangúan elfogadták. Arról döntöttek, hogy a gyógyszertámogatás kérők jövedelemhatára emelkedjen. Azon személyek jogosultak ezután ilyen szociális támogatásra, akik – ha családban élnek – maximum 76.950 Ft jövedelemmel, akik egyedül élnek maximum 85.500 Ft jövedelemmel rendelkeznek. A havi támogatás összege is emelkedett 3.000 Ft-ra. A rendelet 2019. december 1-jétől életbe lép.

Ezt követően 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással Dudás Zoltán képviselőt belsős tagnak választották a Humán Bizottságba.

A Nádastó Szabadidőpark 2019. évi strandszezonjáról szóló beszámolót szintén egybehangzóan elfogadták. 2019-ben a Szabadidőparkot közel 45.000 fő kereste fel. A strandszolgáltatás összes árbevétele bruttó 38,5 millió Ft, a strandbüfé bevétele 9,4 millió Ft lett. A Nádastó Szabadidőpark 13,9 millió Ft-os pénzügyi eredményt hozott.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jövő évi munkatervét, melyet a szokásos két közmeghallgatással terveztek. A februári költségvetés tervezésénél és az októberi 2021. évi költségvetési koncepció tervezésénél lesz közmeghallgatás.
A munkaterv a jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontokon és a korábban elfogadott normatív határozatokban előírtakon kívül olyan, a település számára fontos tárgyalásokat tartalmaz, mint a Város Gazdasági Programja, a Szociális Koncepció, a Bérlakásprogram, a Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, az Ifjúságpolitikai Koncepció elfogadása.

Egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat jövő évi rendezvénynaptárát is.

Sándorfalva Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programja és a 2020. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatáról az előzőekhez hasonlóan egybehangzó pozitív döntés született. A jövő évben ellenőrzésre kerülnek: a belső kontroll rendszer, az informatikai rendszer és a munkaügyi dokumentumok.

Ezután döntöttek arról, hogy Búza Katalin alpolgármester az Egészségügyi Társulásba, a Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Tanácsába, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsába, és a Hulladékgazdálkodási Társulásba lett delegált tag azokra az esetekre, mikor a polgármester akadályoztatva van. Rajta kívül még Jenei Csabát delegálták az Egészségügyi Társulás Ellenőrző Bizottságába.

Tizenkettedik napirendi pontként a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását tárgyalták és a határozati javaslatot egyhangúan elfogadták.

A tizenhármas napirendi pontban 5 határozati javaslatot fogadtak el, amik a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Sándorfalvi Kulturális Központ, a Sándorfalvi Pipacs Óvoda, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. esélyegyenlőségi tervének végrehajtásáról szóló beszámolók voltak az új tervek elfogadása mellett. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mind a Hivatal, mind az önkormányzati intézmények és a gazdasági társaságok által foglalkoztatott munkavállalókat semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érje nemükre, korukra, faji, etnikai hovatartozásukra, családi viszonyaikra vonatkozóan.

Rövid szünet után a tizennegyedik napirendi pont következett amiben a Zöld város kialakítása Sándorfalván pályázathoz az „Akcióterületi terv” és az „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” dokumentációját hagyták jóvá.

Döntöttek a „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Sándorfalván” című pályázatból féltető beszerzéséről, valamint egy újabb pályázat beadásáról, mely a Budai Sándor Művelődési Ház felújításáról szól.

Ezt követően a Pallavicini Általános Iskolánál lévő buszmegállóról tárgyaltak a képviselők.
Az iskola előtt egy ideiglenes buszmegálló került a múltban kialakításra. A megállóhelyre vonatkozó forgalomszámlálási adatok azt támasztották alá, hogy arra állandóan szükség van. Tekintettel arra, hogy jelenleg buszváró jelenleg nincs ebben a megállóban, a polgármester egy fedett, hátfallal és oldalfallal is rendelkező, 5 m széles buszváró elhelyezését terjesztette elő, mely megfelelően kiszolgálná az ott várakozó utasokat. Ehhez kérte 1 millió Ft elkülönítését. Az előterjesztést 8 igen, 1 tartózkodással elfogadták.

A tizenkilencedik pontban a képviselő-testület döntött a Hivatal létszámának 1 fővel való emeléséről, a huszadik napirendi pontban pedig igazgatási szünet elrendeléséről.
Ezek szerint a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 23. és 2020. január 01. között zárva tart, illetve csak anyakönyvi ügyeletet tart. 2020. január 2-án pedig az ügyfélfogadás szünetel.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a határozati javaslat szerint, amit kivétel nélkül mindegyik képviselő megszavazott, a Bursa Hungarica pályázat támogatását a duplájára emelték, a pályázó diákok az Önkormányzattól havi 5.000 Ft helyett 10.000 Ft ösztöndíjat kapnak.
A testület zárt ülésen döntött a pályázók személyéről. A beadott 6 db pályázatból 5 db pályázatot támogatott a testület, egy pályázatot pedig formai hiba miatt el kellett, hogy utasítson.