Ügyrendi és Jogi Bizottság 2018. február 08-i nyílt ülésének jegyzőkönyve