18. napirendi pont: Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 4. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás kiürítésének határideje

Betűméret