Sándorfalva Városában megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés

Jegyzőkönyv – 2014.11.17.
2014-11-29
Jegyzőkönyv – 2014.12.02.
2014-12-12

Utoljára frissítve 2014-12-11

Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. július 30-án nyújtotta be pályázatát a önkormányzati szervezetfejlesztésre. A pályázatot elbírálták és a 21.986.762,- Ft összköltségű fejlesztést az Irányító Hatóság vezetője 21.986.762,- Ft európai uniós támogatásra érdemesnek ítélte.

Sándorfalva Városi Önkormányzat képviseletében Kakas Béla polgármester 2013. november 13. napján írta alá a támogatási szerződést. A közbeszerzési eljárással kiválasztásra került az a vállalkozás, melynek feladata az önkormányzati feladatkörök feltérképezése, átvizsgálása volt, majd tanulmánykészítés során javaslattétel a hatékonyabb működésre. A projekt célja „A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Járási tv.) rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatokat érintő feladatváltozások következtében a polgármesteri hivatal és az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében szükségessé vált változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása. A projekt során az alábbi feladatkörök került átvizsgálásra.

ØKorábbi ÁROP-1.A.2 Az „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata.

ØAz önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.

ØA fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása.

ØÖnkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelésioktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell.

ØA települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.

ØA lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban.

ØAz önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése,

Økidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. A hatékonyabb működés érdekében intézményirányítási modell került kidolgozásra, valamint szoftverfejlesztés keretében megtörtént a vezetői információs rendszer bevezetése. A projekt eredményeit tudás- és ismeretátadás keretében bemutattuk a régió önkormányzatainak. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Eredménytermékek bemutatása

Összegző beszámoló

Zónainé Kékesi Dóra
projektmenedzser