Sándorfalva Város Önkormányzatának 2010. évi környezeti audit jelentése

3/2011.(II.10.) Ör. rendelet
2011-03-07
Rendezvénytartási engedélyről szóló jogszabály
2011-03-09

Utoljára frissítve 2011-03-07

 

Fenntartható fejlődési statisztikai információk

mérték-egység

Kiinduló  érték (2007)

Aktuális érték (2010. december)

1

Fajlagos vízfelhasználás mértéke

teljes vízfelhasználás

m3

1 305

1 883

termelés v. szolgáltatás egysége

104

84

2

Fajlagos energiafelhasználás mértéke

teljes energiafelhasználás

kWh

1 551 000

83 412

termelés v. szolgáltatás egysége

104

84

3

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)

t/év

355

122,6

4

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke

ártalmatlanításra kerülő hulladék

t

0,1

18,5

összes hulladék mennyisége

t

1,3

18,5

5

Újrahasznosított papír használat aránya

újrahasznosított papírcsomag

db

0

1 021

összes felhasznált papírcsomag

db

550

1 121

6

A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

kistérségben élő saját foglalkoztatottak száma

103

78

saját foglalkoztatottak száma

104

84

7

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmeg-osztáson részt vett munkavállalók száma

tudásmegosztásban részesülők száma

fő/év

2

46

össz munkavállalói létszám

fő/év

104

84

 

Sándorfalva Város Önkormányzata 2007-től kezdődően méri a fenti környezeti állapotot befolyásoló mutatószámokat. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre. Ezen szellemben a 2009. évtől fokozatosan álltunk át az újrahasznosított papír használatára, így most már csaknem 100%-ban újrahasznosított papírt használunk intézményeinkben. Az egy főre jutó energiafelhasználás csökkentése érdekében energiatakarékos kompakt fénycsövek használatát szorgalmazzuk, az irodai gépeket folyamatosan cseréljük, így egyre nagyobb számban használunk kombinált és energiatakarékos irodatechnikai eszközöket. A vízfelhasználás mérséklése érdekében víztakarékos WC tartályokat és vízdúsítós csaptelepeket alkalmazunk. A műanyag palackokat, a papír hulladékot szelektíven gyűjtjük, a veszélyes hulladékokat (tintapatronok, elemek, fénycsövek, elhasználódott irodai berendezések stb.) kijelölt gyűjtőhelyekre szállítjuk el, az egyéb keletkezett hulladék megfelelő tárolásáról, szállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodunk, évente szemétszedést szervezünk.

A káros anyagkibocsátás mérséklése (elsősorban kipufogógáz) és a helyi foglalkoztatás növelése érdekében elsősorban helyi munkavállalókat foglalkoztatunk. A fenntarthatóság, a víz és az energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára az alkalmazottak figyelmének felhívása érdekében 2010-ben belső képzést is tartottunk, amelyen több mint a munkavállalók fele megjelent. Az önkormányzati épületek energetikai racionalizálását célul tűzte ki a városvezetés, így 2009-ben elkészültek az épületek energetikai tanúsítványai és az „A Sándorfalvi Önkormányzat intézményi hőellátás racionalizálása” című megvalósíthatósági tanulmány is. A tanulmányban foglaltak megvalósításához megfelelő pályázati forrásra várunk.