Pályázati felhívás – „Hálózat a közösségért” program

Jegyzőkönyv – 2012.02.01.
2012-02-14
Kisbíró – 2012. február
2012-02-20

Utoljára frissítve 2012-02-16

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel megkötött szerződése alapján pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben, valamint Pest megye egyes részein) lakó, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok számára, az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztésének, valamint a fogyasztói státuszuk visszanyerésének érdekében.

A program célja:

Az elsődleges cél a díjhátralékkal rendelkező családok felhalmozott áramtartozásának rendezésének elősegítése széles körű együttműködések erejét felhasználva. A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, család) összehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy elkerüljék a hátralék újraképződését. Ezáltal saját otthonukban a társadalmilag elvárható életszínvonal érdekében biztosítva legyen az áramszolgáltatás.

További célkitűzésünk az, hogy az intézkedéseink alapján egy új kezdethez való lehetőséget teremtsünk az eladósodott fogyasztók és családjaik számára, felhívjuk a politikaformálók figyelmét az elszegényedés és eladósodás problémáira, a fogyasztók és a szolgáltatók védelmében a Magyar Energia Hivatalt, valamint az áramszolgáltatókat ösztönözzük a feltöltő kártya rendszerű villanyórák szélesebb körű elterjesztésére.

Ki pályázhat?

Olyan magyar állampolgárságú lakossági fogyasztó, aki:

  1. a pályázat kiírása napján a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók,
    1. a kikapcsolási értesítést kapott fogyasztók, a pályázat kiírásakor a fogyasztónak a pályázat kiírását követő időpontra szóló érvényes kikapcsolási értesítője van
    2. előre fizetős mérővel rendelkező és korábbi időszakból hátra maradt hátralékos fogyasztók,
    3. rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetű védendő fogyasztók

 

Mind a négy pályázói kategóriában alapfeltételek az alábbiak:

a pályázó személy az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén fogyasztási hellyel rendelkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás és szerződésfelmondás előtt rendelkezett, a pályázó személy az áramszámlán szereplő fogyasztó a villamos energia fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és családja állandó lakhelyét képezi (nem nyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény, stb). • Önrész vállalás: a saját befizetés összege az igényelt támogatással azonos, vagy nagyobb összegű lehet. Amennyiben a támogatásban részesülő fogyasztó a vállalt befizetést nem teljesíti a megadott határidőre, abban az esetben támogatása nem kerül kifizetésre, illetve az visszavonható, ebben az esetben az MMSZ értesíti a fogyasztót arról, hogy mi ennek a jogkövetkezménye. A nyertes pályázóknak lehetőségük van arra, hogy az álltaluk vállalt önrészt nem egy összegben, hanem részletekben (maximum háromszori befizetés lehetséges) jutassák el az MMSZ számlájára. Ezt a pályázati űrlapon kell feltüntetni.

Hogyan kapható támogatás?

Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján elérhető pályázati űrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával lehet. A pályázat során kötelező a szociális alapszolgáltatást/alapszolgáltatásokat nyújtó szervezet vagy önkormányzat együttműködése.

A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, tehát a beérkezett pályázatot azonnal elbíráljuk, majd a nyerteseket postán értesítjük. A pályázat elnyerése esetén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint támogató a pályázóval „Támogatási szerződést” köt a megítélt összeg értékében, mely a felhalmozott adósságtörlesztésére használható fel, és amelyet a támogató fizet ki az EDF DÉMÁSZ Zrt. számára.

 

A pályázat benyújtásának módja és beadási határideje

A pályázat a halozat.maltai.hu internetes oldalon érhető el. A pályázati űrlap elektronikus kitöltése után a program létrehoz egy adatlapot a pályázó adataival, amit nyomtatás után aláírva tértivevénnyel, ajánlva postai úton, a következő címre kell elküldeni: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hálózat a közösségért Budapest 1537, Pf. 450

A pályázat beadásának határideje: a pályázati felület 2012. február 15-től érhető el 2012. június 30-ig. Mivel a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, így a pályázati felületet – a támogatási alap kimerülése miatt – 2012. június 30. előtt is lezárhatjuk.

Bővebb tájékoztatást Sándorfalva Város Önkormányzat szociális irodáján Baloghné Móczár Gabriella szociálpolitikai ügyintéző (62/572-962) nyújt, vagy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény családsegítő szolgálatának munkatársa Holló Éva (62/250-004).