Óvónénik, óvóbácsik figyelem! Munkalehetőség Sándorfalván!

Tűzgyújtási tilalom lépett életbe
2022-06-23
Sándorfalvi Kisbíró – 2022. május
2022-06-28

Utoljára frissítve 2022-06-23

A Sándorfalvi Pipacs Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. augusztus 01-től 2023. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Éva nyújt, a 62/251-264 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Pipacs Óvoda címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Kis krt 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Személyesen: Kiss Éva, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.