Óvodapedagógust keres a Sándorfalvi Pipacs Óvoda

Sajtóközlemény: Elindult a Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése
2021-07-05
Meghívó 2021. július 7.
2021-07-06

A Sándorfalvi Pipacs Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. augusztus 01-től 2022. július 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Éva nyújt, a 62/251-264 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Pipacs Óvoda címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Kis krt 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2021, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus
  • Elektronikus úton Kiss Éva intézményvezető részére a pipacs.ovoda@sandorfalva.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kiss Éva, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

Betűméret