Napirendi pontok

Napirendi pontok
2024-05-17
Ünnepség miatt szombaton útzár lesz Homokpusztán
2024-05-17

Utoljára frissítve 2024-05-28

1. napirendi pont: Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb tárgyalásokról

2. napirendi pont: Beszámoló Sándorfalva Város 2023. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

3. napirendi pont: Tájékoztató a Sándorfalvi Polgárőr Egyesület 2023. évi munkájáról

4. napirendi pont: Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

5. napirendi pont: Tájékoztató a Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2023. évi munkájáról

6. napirendi pont: Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtása

7. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

8. napirendi pont: Beszámoló a 2023 . évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

9. napirendi pont: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2023. évi működéséről szóló beszámolója és közhasznúsági melléklete

10. napirendi pont: Csibafa szőlők és Vedres szőlők közötti 0372/3 helyrajzi számú ingatlan területhatár rendezése

11. napirendi pont: Testületi döntés Sándorfalva város Településrendezési eszközök részleges módosításával összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről