5. Napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása

Betűméret