4. napirendi pont: Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása tárgyában újabb háziorvosi körzet beépítésével – előzetes véleményezés

Betűméret