2. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása

Betűméret