2. napirendi pont: „Inkubátor csarnok építése Sándorfalva Bikakaszáló területén” címmel pályázat benyújtása