11. napirendi pont: Kamerarendszer kiépítésének kivitelező kiválasztása