1. napirendi pont: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő – testületének jóváhagyása egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatalnak (SKÖH) Dóc Községi Önkormányzat részéről keletkezett működési költségére vonatkozó elmaradás ütemezésére, másrészről a SKÖH átszervezésének előkészítésének jóváhagyása