1. napirendi pont: Döntés a Sándorfalva, belterület, Dóci utcában található 1352, 1353/1, és 1353/2 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ág besorolású, 3 (három) darab ingatlan együttes értékesítéséről